Amalie Nilsen Hagen disputerte

Master i klinisk sykepleievitenskap Amalie Nilsen Hagen disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet mandag 20. februar. Avhandlingens tittel er «Cardiovascular disease: risk assessment, total risk, and primary prevention in the general population. Insights from the Tromsø Study».

Petter Øien, leder, seksjon for forskning
Publisert 20.02.2023
Sist oppdatert 21.02.2023
Fem personer står samlet og smiler

Fra venstre: 2. opponent Gunnar Tschudi Bondevik, komitéleder Jill-Marit Moholt, ph.d. Amalie Nilsen Hagen, 1. opponent Eva Prescott og disputasleder Hanne Bjørnstad.

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø der hun forsvarte avhandlingen «Cardiovascular disease: risk assessment, total risk, and primary prevention in the general population. Insights from the Tromsø Study». Før dette holdt Nilsen Hagen sin prøveforelesning over temaet «Opportunities and challenges of shared decision making in primary prevention of cardiovascular disease».
 
Bedømmelseskomitéen bestod av Professor Eva Prescott, Kardiologisk afdeling, Bispebjerg Frederiksberg Hospital, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet (1. opponent), professor Gunnar Tschudi Bondevik, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen (2. opponent) og førsteamanuensis Jill-Marit Moholt, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komitéen). Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Hanne Bjørnstad, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, og overlege ved Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset. 

Både prøveforelesning og disputas ble strømmet slik at alle som ønsket, fikk dette med seg. 

Amalie Nilsen Hagen gjorde en meget solid innsats. Vi gratulerer henne med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!