20 år med kreftomsorg

Mandag 6. desember ble det endelig mulighet for en liten 20-årsmarkering for Avdeling for kreft og lindrende behandling.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 07.12.2021
Sist oppdatert 19.09.2023
Blomsteroverrekkelse

Avdelingsleder og avdelingsoverlege Astrid Dalhaug overrekker blomster til kreftsykepleier Kari Nordland, som har vært ansatt i avdelingen nesten helt fra starten.

Søndag ​14. februar 2021 var det 20 år siden den første pasienten ved Nordlandssykehuset fikk behandling ved det som den gang het Enhet for kreft og lindrende behandling.

- På disse 20 årene har avdelingen stadig utviklet seg. I starten jobbet det én kreftsykepleier, én overlege i deltidsstilling, samt én sekretær ved avdelingen, mens det i dag jobber 50 dyktige fagfolk i avdelingen, forteller avdelingsleder Astrid Dalhaug. 

Avdelingen består i dag av fem enheter: Enhet for blodsykdommer og kreft (EBK), Enhet for stråleterapi, Palliativ team, Vardesenteret og Kreftlegene.  

- Vi gir et tilbud til pasienter tilhørende Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, og dekker en befolkning på cirka 210.000 mennesker, sier Dalhaug.

Øker hvert år

På grunn av koronapandemien har en feiring vært vanskelig å gjennomføre, men mandag ble det markering.

- Fagområdene innen kreft og palliativ medisin er i stadig utvikling, og alle ansatte er viktig for at avdelingen skal fortsette å gi et godt pasienttilbud.  De ansatte er stolte av avdelingen sin og får mange gode tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. 

Ved EBK er det stor aktivitet og i 2020 hadde enheten 8.000 konsultasjoner og 3.000 infusjoner. Antallet øker for hvert år. Ved Enhet for stråleterapi fikk 430 pasienter strålebehandling i 2020, og av disse var det 106 brystkreftpasienter som fikk strålebehandling etter operasjon. 

Ass.klinkksjef Tove Beyer overbringer gratulasjoner fra Medisinsk klinikk

Assisterende klinkksjef Tove Beyer overbringer gratulasjoner fra Medisinsk klinikk.

- Kreftlegene har stor klinisk aktivitet og deltar på mange pasientrettede møter med samarbeidende avdelinger og spesialister. Palliativt team gir et tverrfaglig tilbud til innlagte pasienter i samarbeid med sengepostene, samt bidrar i oppfølgingen av pasienter og pårørende i samarbeid med primærhelsetjenesten. 

Vardesenteret er et møtested for alle som føler seg rammet av kreft. Vardesenteret drives i partnerskap med Kreftforeningen. Vardesenteret har frivillige og likepersoner som vertskap, og skal nå med nye lokaler og økt bemanning utvikle aktiviteten videre. ​

Brukes til videre læring

Avdeling for kreft og lindrende behandling har fokus på forbedringsarbeid, samt å unngå overbehandling. 

- Det er flere pågående studier i avdelingen og vi håper på bedre infrastruktur og økonomi slik at avdelingen kan være med på å innfri nasjonale føringer fram mot 2025, sier Dalhaug.

De ansatte får servert kake i avdelingen.

De ansatte får servert kake i avdelingen.

Ved Enhet for stråleterapi finnes det data på alle pasienter siden oppstarten i 2007. Disse dataene brukes i forskning og kvalitetssikring. 

- Avdelingen har også pågående forskningsarbeid innen pasientsikkerhet, digital plattform for å følge opp bivirkninger og hvordan best vurdere pasientens allmenntilstand, sier Dalhaug.

Vi takker for 20 år med godt og viktig arbeid!