10 år med hjerteinfarktkurs

I 2022 er det 10 år siden medisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset Lofoten, som del av et forbedringsprosjekt, startet opp med kurs for mennesker som har hatt hjerteinfarkt og deres pårørende.

Lærings og mestrinssenteret Lofoten
Publisert 25.03.2022
Sist oppdatert 11.07.2024
Gruppe på fem som står samlet og smiler mot kamera

Fra venstre: overlege og kardiolog Sven Kindler, fysioterapeut Kristoffer Klevstad, kardiologisk sykepleier Eline Nilsen, sykepleier Malin Beate Sundquist, rådgiver ved lærings- og mestringssenteret Elin Pladsen. Brukerrepresentant Willy Hauge og farmasøyt Stener Lauritsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Siden den gang har det vært arrangert 1-3 kurs i året, og oppimot flere hundre pasienter og pårørende har deltatt. Vi har fått nyttige innspill fra kursdeltakerne igjennom årene og justert kurset deretter, men tilbakemeldingene har i all hovedsak vært gode:

​​

Jeg var så heldig å ha med meg min kone som da er pårørende på hjerteskolen og hun hadde utrolig god nytte av dette. Hun fikk masse opplysninger og mer forståelse om hva jeg har, og går igjennom. TAKK!

Tidligere kursdeltaker
Hjerteinfarkt rammer ulikt. For noen fortsetter livet nesten som før, for andre medfører det større endringer i livet og en mer uttalt krisereaksjon. Behovet for støtte og informasjon kan være stort. Samtidig er det mye nytt som skal læres og mestres. Heldigvis kan de fleste med god behandling og livsstilsendring leve et godt liv også etter hjerteinfarktet. Kurset gir en innføring i sentrale tema innen behandling, livsstilsendring, videre forebygging og mestring, og samtidig en mulighet til å treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer, og mulighet til å stille spørsmål til fagfolk.
 
Flere fagfolk ved Nordlandssykehuset Lofoten har bidratt i kurset igjennom de siste 10 årene, blant annet legene Beate Sørslett og Lars Strauman, sykepleierne Kirsten Hammer, Nina Markussen og Michael Wilhelmsen, samt flere bruker- og pårørenderepresentanter. Farmasøyt Stener Lauritsen, fysioterapeut Kristoffer Klevstad, og sykepleier Elin Pladsen har vært med fra start. Representanter fra brukerorganisasjonen LHL og Frisklivssentralen i Vestvågøy kommune informerer også i kurset.
 

Flotte, flinke, inspirerende foredragsholdere og kursledere. Positiv opplevelse

Tidligere kursdeltaker
Kardiologisk sykepleier Eline Nilsen og sykepleier Malin Beate Sundquist er nye kursledere, begge har erfaring med å jobbe med hjerteinfarktpasienter, og gleder seg til å bidra til opplæringstilbudet fremover. Sykepleier og tidligere kursleder, Elin Pladsen gikk for noen år siden over til å jobbe ved Lærings- og Mestringssenteret.
 
- Det å tilby pasienter og pårørende et godt opplæringstilbud er både en sentral del av et godt behandlingsforløp, og samtidig veldig meningsfullt og utviklende. Jeg har lært mye av de andre fagfolkene i kurset og brukerrepresentanten. Men også det å høre pasientene og pårørende sine erfaringer har gjort inntrykk. Det er de som vet «hvor skoen trykker», de har vært med på å endre mine perspektiver som fagperson, og slik sett også bidratt til å forbedre behandlingstilbudet, sier Elin Pladsen, rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret.
 
Per i dag er det fortsatt forsterket smitteverntiltak på sykehusene med avstandskrav, slik at vi har plass til et begrenset antall kursdeltakere. Om dette oppheves håper vi å kunne tilby kurset til både flere deltakere per kurs og gjerne tre kurs årlig. Både fastleger og sykehusleger kan henvise til kurset.
 

Var redd jeg skulle føle meg fremmed, de tok godt imot meg og gav supergod info og jeg følte de var veldig gode i sin jobb

Tidligere kursdeltaker