ARCTIC REIHN

- Vi øver for å lære

-  Jeg vil takke alle som deltok; de som øvde, de som stilte opp som markører og observatører. Vi øver for å lære, og jeg lærte mye. Jeg ser fram til evalueringen, for ved å gå nøye gjennom det vi gjør så blir vi enda bedre sammen, sier direktør Siri Tau Ursin etter den store atom- og stråleulykkeøvelsen Arctic REIHN.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 16.05.2023
Sist oppdatert 19.05.2023
Markører hjelper øvelsen i å bli realistisk. Foto: Raymond Engmark

Markører hjelper øvelsen i å bli realistisk som pasienter. Foto: Raymond Engmark

​​- Arctic REIHN ble gjennomført på en god og realistisk måte. Slike store øvelser der vi samarbeider med flere aktører er essensielt i vårt beredskapsarbeid, sier Ursin.

Norges største øvelse på atomhendelse

En eksplosjon på et atomdrevet passasjerskip i Nord-Norge har ødelagt reaktorene og skadet flere i besetningen. Skadeomfanget ga behov for hjelp fra både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale ressurser for å håndtere krisen. Over 300 deltakere fra syv europeiske land har deltatt i øvelsen. Les mer på Kystverket sine sider.

Hensikt med øvelsen var å teste og verifisere beredskap og håndtering av en atom- og stråleulykke i Nord-Norge. Øvelsen ble gjennomført med fullskalaøvelse 10. mai, og en mindre øvelse 11. mai. De fleste klinikker var med på øvelsen i Nordlandssykehuset. Det var en stor øvelse også utenfor helsesektoren. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var prosjektleder, i tillegg var Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Kystverket og Hovedredningssentralen nasjonale partnere i prosjektet. 

Evaulering​

Alle som deltok fra Nordlandssykehuset skal evaluere seg selv etter oppsatte øvingsmål, og treffe tiltak. Evalueringen sendes Nordlandssykehusets beredskapsutvalg innen slutten av måneden.