- Vi må bli et sykehus som blir flinkere til å se helheten

Det sier avtroppende leder for Ungdomsrådet Marie Dahlskjær til styret i Nordlandssykehuset som var samlet 5. april.

Sissel Eidhammer, seksjonsleder helsekompetanse og brukermedvirkning
Publisert 08.04.2022
Sist oppdatert 11.04.2022
 
Portrettbilde av Marie Dahlskjær

Avtroppende leder i Ungdomsrådet, Marie Dahlskjær.

Marie har vært med i Ungdomsrådet siden 2017, og har fra 2019 også vært leder. Det har betydd mye å få være med å skape et sykehus som ønsker å tilpasse seg ungdommen. 

- Vi må bli et sykehus som er flinkere på å se helheten, og ungdommen akkurat sånn som dem er. Vi er jo tross alt bare mennesker, vi er alle forskjellige, har ulike behov, og vi er alle så mye mer enn bare sykdommene og plagene våre, sier Marie Dahlskjær.

Verdifull ressurs

På styremøtet for april presenterte Marie Ungdomsrådets årsmelding for fjoråret, samt at hun fikk gitt sine siste innspill til sykehuset som leder. 

- Marie har vært en stor ressurs for oss på sykehuset. I sin periode som leder har hun utfordret og jobbet iherdig for at sakene ungdomsrådet er opptatt av skal bli satt på dagorden, sier koordinator for Ungdomsrådet Sissel Eidhammer.

Marie takker for seg etter å ha vært med i Ungdomsrådet siden 2017, og leder fra 2019 og til i dag. Hun er veldig fornøyd med det som har blitt utrettet så langt, men sier det fortsatt gjenstår mye.

- Nordlandssykehuset er på god vei, og på rett spor, men vi har fortsatt en lang vei å gå for å skape et sykehus som blir mer brukervennlig og tilpasset for vår gruppe, ungdommen og unge voksne mellom 12-25 år.

Hjertesak

Blant mange saker har hjertesaken til Ungdomsrådet vært å få etablert rutiner og gode overganger fra barn til voksen. 

- Denne saken har vi snakket om i alle år, men vi er fornøyde med at det nå noen steder på sykehuset er på plass rutiner for gode overganger og at prinsippene vi har laget har blitt brukt, forteller Marie engasjert. 

To ungdommer som smiler mot kamera og holder opp hver sin plakat

Danielle Johanne Hansen og Marie Dahlskjær.

Siden oppstarten av Ungdomsrådet i 2017 er det mange saker å vise til, blant annet eget ungdomsrom på Barneklinikken og egne kurs for ungdom.

- Sammen med Lærings- og mestringssenteret (LMS) blir det nå utviklet egne ungdomskurs. Og til høsten vil det også bli et diagnoseuavhengig kurs, sier Dahlskjær. 

​​​Sammen med Barneklinikken har også kommunikasjonsverktøyet/maskoten Hippo blitt realisert. Det er gjennom prosjektet «Et barnevennlig sykehus» at Hippo ble til. 

- Hippo, eller bamsen, er allerede tatt i bruk og vi håper han vil bidra til at alle barn som kommer til sykehuset opplever oppholdet her som trygt, sier Dahlskjær. 

Sykehusklovnene og to ungdommer smilende sammen mot kamera

Sykehusklovnene, Marie Dahlskjær og Silje Lundeng feirer bursdag for Hippo.

​​​Oppforder til å videreføre enkeltsaker
I sin «avsluttende tale» i styremøtet fikk Marie nevnt saker som bør tas med videre i jobben mot et mer ungdomsvennlig sykehus.

- Jeg mener at vi må holde fokus på ventetiden for barn og unge i psykiatrien. Det er ikke greit at barn og ungdom må vente for å få den hjelpen de har krav på. Særlig under pandemien har vi sett at barn og ungdom har hatt det tøft. Dette har vi fulgt med på hele veien, men mener ikke at vi har kommet dit vi skal, sier Dahlskjær.

Også jobben med å utvide aldersgrensen på Barneklinikken til 18 år er viktig å ta med seg videre. 

- Får vi økt aldersgrensen og opprettet egen Barne- og ungdomsklinikk er vi langt på vei mot å styrke tilbudet for barn og voksne. 

En siste oppfordring når det gjelder saker som bør videreføres er det å få på plass et system for tilbakemeldinger for pasienter. 

- Nordlandssykehuset har et stort fokus på brukermedvirkning, og i lys av det bør det lages et system for tilbakemeldinger for pasienter. Det trengs en enkel måte å få 
tilbakemelding på, både for pasienter og pårørende, sier Marie.

Nytt Ungdomsråd overtar​​​

Koordinator av Ungdomsrådet, Sissel Eidhammer, har jobbet tett med Marie og sier at Maries betydning har vært enorm.

- Jeg er utrolig imponert over hennes kunnskap, klokhet og stå-på-vilje. Det er ikke tvil om at Marie har hatt en enorm betydning for tilbudet til barn og ungdom her på sykehuset, og det står det stor respekt av. 

Det er ikke tvil om at Ungdomsrådet har satt sine spor i Nordlandssykehuset, og når Marie nå sender stafettpinnen videre er det med stolthet. 

- Jeg er evig og dypt takknemlig for alle de fine årene jeg og vi har fått sammen i Ungdomsrådet på Nordlandssykehuset. Jeg er veldig glad for at jeg har fått møtt så utrolig mange flotte og dyktige mennesker som jobber på sykehuset, og som jeg har lagt merke til at virkelig brenner for å gjøre det beste ut av situasjonen og hjelper barn og unge, voksne og eldre, når de må ha hjelp fra helsevesenet og tjenestene fra Nordlandssykehuset. Nå skal deler av Ungdomsrådet byttes ut, og jeg er veldig trygg på at de forsetter den gode jobben, avslutter Marie Dahlskjær. 

 Jeg er stolt av Ungdomsrådet vårt. Alle og en hver har gjort en utrolig flott jobb.

Marie Dahlskjær