- Tar utgangspunkt i barnets beste

Sykepleier Tori Lund (29) ved sykehuset i Vesterålen er en av de nye koordinatorene som skal jobbe med barn som pårørende.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 15.10.2020

Sykepleier Tori Lund

Sykepleier Tori Lund er en 29 år gammel småbarnsmor fra Vesterålen som har fått tildelt rollen som koordinator ved Nordlandssykehuset og skal følge opp arbeidet med barn som pårørende.  

- Jeg har jobbet med barn og ungdom siden jeg var 16 år, med undervisning i musikk, dans og drill frem til dagens dato, forteller hun.

Tilpasser informasjonen

Lund jobber i dag som intensivsykepleier på Intensivavdelingen i Vesterålen, men har siden 2016 jobbet som sykepleier ved gynekologisk, kirurgisk og ortopedisk avdeling ved NLSH Vesterålen.

- Her var jeg en av to barneansvarlige som samarbeidet med erfarne sykepleiere på avdelingen og palliativt team om ivaretagelse av barn og søsken som pårørende. Gjennom dette samarbeidet har jeg opparbeidet meg god erfaring og kompetanse med å ivareta den sårbare gruppen, og sett viktigheten av å ivareta barn både individuelt og sammen med familien sin. 

29-åringen har også sett viktigheten av å gi tilpasset informasjon til ulike aldersgrupper og utviklingsstadiet på barn. 

Viktig oppgave

Da hun begynte på Intensivavdelingen, ble Lund spurt om å starte som barneansvarlig sammen med en annen intensivsykepleier. 

- Dette passet meg godt siden jeg holder på å skrive masteroppgave om barn som pårørende, og fordi jeg brenner for ivaretagelse av barn og ungdom.  
Sammen med sju andre skal hun nå jobbe i cirka 20 prosent stilling som koordinator.  

- Jeg ser frem til å samarbeide med barneansvarlige og annet helsepersonell ved vår klinikk. Jeg ønsker å sette fokus på fagutvikling, tverrfaglig samarbeid og å dele erfaringsbasert kunnskap med hverandre for å gjøre det lettere å utføre denne viktige oppgaven i praksis.

Barnas beste

Med de andre ansatte, håper hun å kan gjøre mye godt arbeid for våre minste. 

- Selv når de befinner seg i en av livets mest utfordrende og vanskelige situasjoner. Helsepersonellets plikt ovenfor barn og ungdom er meget viktig, og jeg ønsker å bidra til at vi skal kunne ivareta denne etter beste evne. I min rolle som koordinator ved NLSH Vesterålen tar jeg utgangspunkt i barnekonvensjonens prinsipp om barnets beste.