- Overgangen må bli så smooth som mulig

Ungdomsrådene i Helse Nord har utarbeidet sju prinsipper for hva som må til for å sikre en god overgang når man går fra å være ungdom til voksen og skal over til voksenavdelingene i sykehuset.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 20.11.2020
Sist oppdatert 24.11.2020

​  

Ungdomsrådet

Nestleder Lars Herman Nordland og leder Marie Dahlskjær i Ungdomsrådet.

- Ungdom er verken barn eller voksne. Det er ikke greit å måtte være på sykehuset når du egentlig skulle vært på skolen. Du går glipp av fag, du går over fraværsgrensa, og du blir mange ganger så utmattet av behandlingen at du ikke har noe å gjøre på skolen etterpå. Dette er bare ett eksempel på hvordan ungdom kan ha andre behov enn voksne, og hvordan tjenestene som gis til ungdom må være tilrettelagt disse behovene.

Det sier leder av Ungdomsrådet, Marie Dahlskjær.

Må se helheten

20.oktober presenterte hun og nestleder Lars Herman Nordland prinsippene for ledergruppen i Nordlandssykehuset.

- Ved langvarig sykdom må dere ha fokus på at ungdom er så mye mer enn sykdommen sin. Vi i Ungdomsrådet har hele tiden vært opptatt av at dere må se helheten. Det er viktig at dere ser hver enkelt og samarbeider med oss og de som er viktige for oss. Det blir aldri ordentlig gode pasientforløp og helhetlige tjenester om dere har fokus på én bit av gangen.

Dette var ett av budskapene fra Ungdomsrådets nestleder.

Jobber til mål

Helt siden Ungdomsrådet ble opprettet i 2017 har de jobbet med å sikre ungdom en god overgang til voksenlivet.

- Vi skal gjøre vårt aller beste for å sørge for at overgangen fra barn til voksen blir best mulig, og nå har vi utarbeidet et verktøy som hele sykehuset kan bruke for å sikre at overgangen blir så smooth som mulig. Vi kommer til å jobbe med denne saken helt til vi er i mål, sier Dahlskjær.