- Ingenting om oss, uten oss

- Vi må bli hørt og tatt med i alle beslutninger som angår oss, sier Ungdomsrådets leder Marie Dahlskjær.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 20.10.2020
Sist oppdatert 12.11.2020
Ungdomsrådet Nordlandssykehuset

Danielle Johanna Hansen, Trine-Lise Antonsen, Marie Dahlskjær og Lars Herman Nordland i Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset.

Helgen 17. og 18. oktober hadde Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset helgesamling. 

Der fikk de blant annet snakket om og delt erfaringer om hva som er aller viktigst for ungdom i sykehus og hva som må til for å sikre god medvirkning av ungdom.

- Vi må bli hørt og tatt med i alle beslutninger som angår oss, både som ung pasient og for arbeidet vårt i Ungdomsrådet. Brukermedvirkning kan ikke handle om at man bare skal «huke av» for at det er gjort, det krever en reell endring, sier Dahlskjær.

Sikre god overgang

Møtet var også et lyttemøte for ledelsen, og fagsjef Tonje Elisabeth Hansen fikk en lang liste med hva Ungdomsrådet mener må til for å sikre at Nordlandssykehuset blir ledende på brukermedvirkning innen 2035. Medisinsk direktør Beate Sørslett fikk oversikt over hva som er viktig for ungdom på sykehus.
 
Ungdomsrådets hjertesak er å sikre en god overgang fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester. 

- Dette har vi jobbet med i flere år. Vi skal gjøre vårt aller beste for å sørge for at overgangen fra barn til voksen blir best mulig, og nå har vi utarbeidet et verktøy som hele sykehuset kan bruke for å sikre at overgangen blir så smooth som mulig.


- Prinsippene skal presenteres i ledergruppemøtet, og vi kommer til å jobbe med denne saken helt til vi er i mål, sier Dahlskjær.

Skryter av ledelsen

Det jobbes for tiden også med å lage en nettside rettet mot ungdom på Nordlandssykehuset. Dette innebærer blant annet lærings- og mestringskurs rettet mot ungdom, ungdomsrom, tilbud for samiske ungdom, hva som er viktig for at ungdom på sykehuset skal bli hørt, og generelt alt som er viktig for ungdom på sykehus.

- Vi er veldig takknemlige for at vi i Ungdomsrådet får ha disse flotte, spennende og kjempenyttige helgesamlingene. Vi er fornøyde med at vi har så gode ledere, som lar oss gjøre denne viktige jobben, og som er opptatt av sakene og arbeidet vi gjør. Paul Martin, Beate og Tonje er helt fantastiske. Vi er veldig glade for at de tok seg tid til å komme på helgesamlingen for å lytte på oss, og for å diskutere viktige saker som omhandler ungdomsgruppen med oss. Det gir oss en mulighet til å få diskutert hva som er aller viktigst for oss, samt bidra når de ønsker innspill og hjelp til ulike saker som omhandler ungdom, avslutter Dahlskjær. 

Hva er Ungdomsrådet?

Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset har vært i drift siden juni 2017. Rådet jobber for ungdoms brukermedvirkning. Hva må helsepersonell være oppmerksomme på for at ungdom skal oppleve seg inkludert og ivaretatt på sykehuset? Hvordan kan helsepersonell snakke med ungdom på en bra måte? 


Rådet har to oppgaver:

  • Å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset.
  • Å være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom. 
Rådet består nå av ti ungdommer i alderen 18-25 år.