Hva er viktig for deg-dagen

- God kommunikasjon og god oppfølging

Nordlandssykehuset fikk inn over 100 svar i forbindelse med Hva er viktig for deg-dagen. Nå er resultatene klare.

Sissel Eidhammer, seksjonsleder, Seksjon for helsekompetanse og brukermedvirkning
Publisert 12.08.2022
Sist oppdatert 15.08.2022
 
Ordksy


9. juni ble «Hva er viktig for deg»-dagen markert ved Nordlandssykehuset. Det ble rigget til stands i Lotofen, Vesterålen, Salten Distriktspsykiatrisk senter, Fauske, Verdesenteret og Nordlandssykehuset Bodø. Pasienter og pårørende fikk anledning til å svare på spørsmålet «Hva er viktig for deg i møtet med oss?».

Hen​sikten med dagen: 

  • Å rette oppmerksomheten mot hele pasienten. 
  • Å ha respekt for at alle er sjef i eget liv. 
  • At helsepersonell må kombinere sitt fagområde med pasientens egen kontekst.
  • At helsepersonell har gode spørsmål som får fram pasientens perspektiv.
  • Å styrke oppmerksomheten på det som fremmer bedre helse.
​Over 100 pasienter og pårørende i Nordlandssykehuset svarte på spørsmålet. Det kom inn mange fine svar, og det som er viktig for flest er «God kommunikasjon», tett etterfulgt av «å blir hørt» og «god oppfølging». Flere svarte også at familien var viktig for dem i møtet med oss. 

Nordlandssykehuset takker alle som tok seg tid til å svare på spørsmålet, Vilde Mikaelsen (17) for nydelig musikalsk innslag, samt alle ansatte som bidro til en fin markering. ​