- Første av sitt slag i Nordland

For første gang i historien har Nordlandssykehuset opprettet en utdanningsstilling for spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 02.12.2020
Sist oppdatert 03.12.2020

 

Tre personer foran klinikken

Assisterende avdelingsleder Kristin Nygård-Odeh, klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen og avdelingsleder Andreas Østvik.

Behandling av ruslidelser var lenge et fylkeskommunalt ansvar, hvor sosialkontoret var det primære stedet å gå lokalt for å få hjelp for et rusproblem. I 2004 ble dette ansvaret lagt til spesialisthelsetjenesten, og ruspasienter ble gitt de samme rettighetene som alle andre pasientgrupper.

Det sier avdelingsleder Andreas Østvik og assisterende avdelingsleder Kristin Nygård-Odeh ved Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet ved Nordlandssykehuset. 

I 2014 besluttet Regjeringen at det skulle etableres en helt egen legespesialitet, kalt rus -og avhengighetsmedisin. Med det fikk pasientene tilgang på spesialister, på lik linje med det pasienter med indremedisinske, kirurgiske eller psykiatriske problemstillinger har. 
 
- I Nordlandssykehuset tar man nå et viktig steg videre. Vi har opprettet en egen stilling for lege i spesialisering (LIS) i rus -og avhengighetsmedisin. Denne er den første av sitt slag i Nordland, og representerer et avgjørende tiltak i den videre styrkingen av fagfeltet, sier Østvik og Nygård-Odeh.  

Den nye stillingen vil ha sin arbeidsplass ved Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet ved PHR-klinikken i Rønvik.