- Det er helt fantastisk hver gang det kommer et nytt liv til verden

2020 er det internasjonale sykepleier- og jordmoråret. Slik har koronapandemien preget arbeidshverdagen til jordmor Carina Wensell.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 04.12.2020

 

Jordmor prater med den fødende.

Jordmor Carina Wensell valgte å bli jordmor etter at hun selv fikk en sønn.

Det er en rolig dag på fødeavdelingen i Bodø. Jordmor Carina Wensell går gjennom fødeavdelingen i A5 med et blodtrykksapparat rullende ved siden av seg. I dag er hun på obs-posten, hvor én kvinne ligger i påvente av fødsel.

Til sykehuset i Bodø kommer det fødende fra hele distriktet, i tillegg er risikofødende fra hele Nordland selektert til å føde i Bodø. Fødeavdelingen er en mor-barn-vennlig føde- og barselavdeling med observasjonspost. I fjor ble det født 926 barn ved sykehuset i Bodø. Målet er å gi den nybakte familien en best mulig start som familie.

Endret yrkeskarriere

Carina startet egentlig på en bachelor i journalistikk, men valgte å endre studieretning da hun selv ble mor.

- Da jeg fikk en sønn, fikk jeg øynene opp for jordmor-yrket. Jeg ble nysgjerrig på faget, og etter endt barselpermisjon begynte jeg på sykepleierstudiet ved Nord universitet. 

Etter to år som sykepleier ved Nyfødt intensiv, startet hun på jordmorstudiet. 

- Jeg likte meg veldig godt som sykepleier og vurderte å bli værende. Men ettersom jeg hadde satt meg et mål om å bli jordmor, måtte jeg fullføre. Det er en del av den jeg er, ler hun.

I juni 2019 ble hun ferdigutdannet jordmor og har siden jobbet ved fødeavdelingen i Bodø.

- Før jeg begynte å studere, så jeg for meg at en jordmor kun skulle forløse barnet og å passe på at mor og barn har det bra. Jeg skjønte fort at man som jordmor også må inneha mye kunnskap om svangerskap og barseltid. 

I tillegg må jordmoren være forberedt på akuttsituasjoner og å kunne møte familier i krise. 

- Det skjer at vi kommer i situasjoner på fødestuen som er utfordrende. Da er det godt å ha gode kollegaer, forteller hun. 

Jordmor og kvinne i fødsel


Wensell husker godt den første fødselen hun var med på. 

- Jeg husker jeg tenkte «dette skal jeg jobbe med». At jeg måtte bli vant til lydene, luktene og å se at kvinnen har det vondt. Jeg lærte også fort at kommunikasjon er svært viktig. En fødsel er et samspill mellom jordmor, fødekvinnen og hennes partner. Kommunikasjonen kan være avgjørende for om kvinnen får en god fødselsopplevelse eller ikke. 

Adrenalin

Siden hun startet i praksis som jordmor, har Wensell skrevet ned de fødslene hun har vært med på. Om det er gutt eller jente, vekt på barnet, når i svangerskapet barnet kom til verden og om det oppsto komplikasjoner.

- Dette er noe jeg har videreført fra studiet. Den gang skrev jeg for å reflektere over hva jeg hadde observert og lært. Nå skriver jeg for å bevisstgjøre meg selv på de erfaringene jeg får. 

For å bli sertifisert som jordmor, må man ha deltatt i 50 fødsler. 

- En fødsel er for familien noe av det største man er med på, og noe man husker resten av livet. Det er veldig fint å få være med på noe så stort, sier Wensell.

Til tross for det, gråter hun ikke på jobb.

- Jeg tror det er fordi jeg har så mye adrenalin i kroppen i fødselsøyeblikket. Jeg er jo ansvarlig for det som skjer i rommet. Når ting går bra, er man tilfreds. Det er helt fantastisk hver gang det kommer et nytt liv til verden.

Jordmor og kvinne i fødsel.

Skummelt og uforutsigbart

Selv om det er mor som føder barn, forsøker jordmødrene også å inkludere partner.

Som jordmor må man ta vare på hele familien. I en stresset situasjon kan nok far føle seg tilsidesatt, innrømmer hun.

Også koronapandemien har satt sine spor på fødeavdelingen. I mars fikk ikke partneren være med på hele fødselsforløpet.

- Vi måtte sende far hjem da mor og barn skulle over på barselavdelingen. Det var utrolig sårt for veldig mange, og det var mange tårer og trist stemning, sier hun og tilføyer:
 
- Samtidig er det en helt annen ro på avdelingen når man ikke kan ha så mange pårørende her.

Pandemien har preget arbeidshverdagen til alle som jobber på sykehuset. 

- Det har vært skummelt og uforutsigbart. Nye ting skjer hele tiden, og for familiene har det vært stressende å lure på hvem som slipper inn. Likevel har det stort sett vært normalsituasjon på fødestuene. Vi har ikke kunnet håndhilse og gi den fødende en klem, så vi har blitt enda flinkere med superlativene, smiler jordmoren.