- Ambulansetjenesten må holde tritt med samfunnsutviklingen

Det sier den nye ambulansesjefen Karina Marstrander (31). Hun har lang ledererfaring fra Forsvaret og er derfor vant til å sitte langt unna de hun leder. Nå skal hun bli bedre kjent og besøke alle de 21 ambulansestasjonene en etter en.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver. Foto: Ulrikke Følvik Jenssen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 09.08.2023
Sist oppdatert 15.08.2023
Marstrander og en ambulanse


Karina Marstrander er utdannet offiser fra Forsvaret, med en bachelorgrad i ledelse og landmakt fra Krigsskolen. Hun har 12 års erfaring fra Forsvaret, de siste to årene fra Sanitetsbataljonen ved Setermoen i Troms og Finnmark. Nå har hun flyttet sørover, til Bodø, hvor ektemannen er fra, med ei lita datter på nesten to år. Men egentlig er Karina fra Innlandet, fra Kongsvinger.  

​- Jeg trives så langt, forsikrer Karina med et smil. 

Ambulansesjefen har det overordna ansvaret for fag, økonomi, kvalitet og personell i ambulansetjenesten for Nordlandssykehuset – det innebærer bil- og båtambulanse. Nordlandssykehuset har seks ambulanseområder i Salten, Vesterålen og Lofoten med rundt 200 ansatte fordelt på 21 stasjoner. Hun er vant til å lede desentralisert, fra ledelseserfaring i Forsvaret. 

Marstrander har allerede rukket å være i nyjobben i fire uker, men nå skal hun besøke alle ambulansestasjonene. Først ut er område 6, og Fauske, som har fått eget blålysbygg hvor ambulansen er med. 

Hvordan har sommeren væ​rt for ambulansetjenesten? 
- Det har vært en hektisk, men fin sommer. Vi har ekstra trykk rundt festivaler, spesielt når det er godt vær. Det har dessverre vært mange ulykker, men oppdragene har blitt løst veldig godt av kompetent personell, sier Karina. 

Marstrander

Karina mener ambulansetjenesten framover må holde tritt med samfunnsutviklingen. - Det er økning i kompleksiteten i oppdragene, mange eldre bor lengre hjemme, og vi har store avstander og sentralisert tilbud.


Hva skjer framover med ambulansetjenesten?

​- Fokuset er å forsterke det gode arbeidet som allerede gjøres. Det er på arbeidsmiljø, rekruttering og å sørge for en forsvarlig drift og en bærekraftig økonomi. Godt arbeidsmiljø er rekrutterende i seg selv. 

Hva er den største utfordri​ngen?

​- Det er en utfordring å rekruttere og beholde ambulansepersonell, særlig ved små ambulansestasjoner i distriktene. Få oppdrag, stor vaktbelastning og arbeidstidsordninger som hjemmevakt rapporteres som hovedårsaker. Det er også en utfordring å skaffe nok vikarer som oppfyller kompetansekravene i akuttmedisinforskriften. 

Vil ambulansetjenesten endre seg? Skjer det noe ny​​​tt og spennende?

- Vi skal snart i gang med et pilotprosjekt som starter på Tverlandet, «Rescue Doppler», som handler om bruk av ultralydplaster for å identifisere sirkulasjon ved hjertestans og gjenoppliving. Det er spennende å få være med på. 

Karina mener ambulansetjenesten framover må holde tritt med samfunnsutviklingen. 
- Det er økning i kompleksiteten i oppdragene, mange eldre bor lengre hjemme, og vi har store avstander og sentralisert tilbud. 

Hva er din største motivasjon for denne stilli​ngen?

- Det er først og fremst samfunnsoppdraget, det er utrolig spennende og viktig. Det er også gøy og givende å jobbe med utvikling og personellet.  

- Det jeg håper de ansatte vil merke, er at de får en tydelig og tilstedeværende leder som hjelper de til å ha de beste forutsetningene for å kunne løse oppdragene som dukker opp. 

​Fornøyd med rekrutteringen

Assisterende klinikksjef ved prehospital klinikk Janne Øiesvold er svært fornøyd med rekrutteringen av Karina.
- Hennes utdannelse, erfaring og lederegenskaper er et viktig tilskudd til ledergruppen i prehospital klinikk og til avdelingen for ambulansetjenester. Den forventede demografiske og medisinske utviklingen vil innebære stadig økte krav til personellet i ambulansetjenesten. Undersøkelser, diagnostisering og behandling vil i økende grad skje utenfor sykehuset. Vi må sikre at tjenesten vår er kompetent og dimensjonert til å håndtere denne utviklingen. 

- Ny ambulansesjef i Nordlandssykehuset innehar kompetanse og erfaring til å kunne planlegge og styre helhetlig for å sikre en bærekraftig tjeneste for framtiden.​