Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter

LoVe DPS er én avdeling som er organisert under Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset. Vi er lokalisert på Gravdal, Leknes, Stokmarknes og Svolvær og består av poliklinikker for voksne, dag og døgntilbud. Vi har 76 stillingshjemler fordelt på våre lokasjoner. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten i psykiatri, og tilbyr utredning og behandling etter prioriteringsveilederen til befolkningen over 18 år i kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Andøy, Bø, Øksnes og Sortland.

Lofoten og Vesterålen DPS gir behandlings- og rehabiliteringstilbud til personer med psykiske lidelser og funksjonssvikt. Innenfor gitte ressursrammer søkes det å prioritere innsatsen i forhold til de mest behandlingstrengende.

I tillegg gir Lofoten og Vesterålen DPS veiledning til kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere, samt bidrar til økt kompetanse innenfor fagfeltet psykiatri.

Kontakt

Telefon

Lofoten DPS

76 06 01 00

Vesterålen DPS

75 42 40 00

Slik finner du fram

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal

En bygning med et skilt foran

Lofoten, Svolvær

Sivert Nilsens gate 51

8300 Svolvær

Søndre gate 19 - A, Stokmarknes

Søndre gate 19, Stokmarknes

Søndre gate 19 - B, Stokmarknes

Søndre Gate 19 - B