Klinisk forskning på akutt intermitterende porfyri og bruk av karbohydratrik kost som behandling

Prosjektet har som mål å utforske hvordan kosthold kan påvirke symptomer og sykdomsforløp hos personer over 18 år med akutt intermitterende porfyri (AIP).

Om studien

Formålet er å forske på karbohydratrik kost som behandling av akutt intermitterende
porfyri (AIP), og å undersøke hvordan sykdomsaktiviteten ved AIP påvirkes av blodsukker- og insulinnivå, aminosyrenivå, tarmens bakterieflora, betennelse og fysisk aktivitet.

Videre er formålet å undersøke om det er mutasjoner i kroppens energifabrikk (mitokondrier) og energinivå i celler ved AIP, og hvordan dette påvirkes av sunn karbohydratrik kost sammenlignet med sunn kost med et mer gjennomsnittlig innhold av karbohydrater.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 27.01.2024 fram til 31.10.2027

Hvem kan delta?

Inklusjonskriterier

 • Har akutt intermitterende porfyri (AIP).

Eksklusjonskriterier: 

 • Har ikke AIP
 • Under behandling som ledd i annen klinisk forskning på AIP
 • Graviditet
 • Diabetes
 • Under 18 år

Du vil få innkalling til fire oppmøter på medisinsk poliklinikk på Nordlandssykehuset Bodøl. Oppmøtene er rett før og etter hver fire ukers kostplan.

Se samtykkeskjema/informasjonsskriv

Hva innebærer studien?

Du vil i fire uker følge en karbohydratrik og sunn kostplan, og du vil i en annen fire ukers periode følge en mer gjennomsnittlig og sunn kostplan. Mellom de to kostplanene er det fire ukers pause. Total oppfølgingstid er 12 uker. Du kan være med å bestemme oppstartsdato og vi forsøker tilpasse oppmøtedatoer til når det passer best. Du vil sende inn urinprøver hjemmefra.

Kostplanene kan tilpasses individuelt om det er noe man ikke tåler. 

Kontaktinformasjon

Samarbeidspartnere

 • University of Oslo
 • Nord University
 • UiT - The Arctic University of Norway
 • Norwegian University of Science and Technology
 • The University of Texas Medical Branch, Galveston