Utdanningsstillinger i spesialsykepleie

Vi tilbyr utdanningsstilling innen følgende fagområder: Anestesi, barn, intensiv, operasjon, kreft (ABIOK) og jordmor.

Vi utlyser varierende antall utdanningsstillinger i spesialsykepleie i forbindelse med oppstart ved aktuelle studiesteder. Med utdanningsstilling får søker studentlønn for å gjennomføre videreutdanning, og stilling som spesialsykepleier i aktuelle enhet i bindingstiden. 
 
Vanligvis må det søkes på utdanningsstilling parallelt med søknad om opptak ved universitetet.
 
Søknadsfrist på utdanningsstillinger blir annonsert på vår intranettside Pulsen rundt søknadsfristen ved studiestedet.

Vi tilbyr utdanningsstilling innen følgende fagområder: Anestesi, barn, intensiv, operasjon, kreft (ABIOK) og jordmor. Vi tilbyr lønn de tre første semestrene, til spesialsykepleier. Det vil også utlyses noen få stillinger til masteroppgaven.

I tillegg tilbys det utdanningsstilling utdanningsstillinger i delstiddstudier for videreutdanning i nyfødtsykepleie, akuttsykepleie, kardiologisk sykepleie og psykisk helsearbeid.
 
Vi tilbyr lønn de tre første semestrene, til spesialsykepleier. Det vil også utlyses noen få stillinger til masteroppgaven.
Sist oppdatert 04.07.2024