Psykologer i spesialisering

Nordlandssykehuset har ulike spesialiseringsløp for psykologer og valg av spesialisering må være i tråd med Nordlandssykehusets behov.

Fordypning må alltid velges i samråd med leder. 
 
Spesialistutdanningen for psykologer består av Fellesprogrammet og ulike fordypninger med tilhørende krav til kurs, praksis og veiledning. Individuell veiledning gis som hovedregel på arbeidsstedet der psykologen er ansatt.
 
Seksjon for kunnskapsbygging administrerer støtte til innvilget spesialisering.
Økonomisk støtte til de fire kursene i Fellesprogrammet, må tas over 24 måneder med inntil tre kurs pr. år.
 
For det resterende spesialiseringsløpet gis det støtte inntil fire kurs pr. år. Den økonomiske støtten omfatter kursavgift/semesteravgift, reiser og opphold.
 
Søknader om økonomisk støtte til spesialistkurs må sendes inn på eget skjema i god tid før kursstart:
 
Søknad sendes enten i internpost eller pr. e-post. 
 
 
 
Les mer om økonomisk støtte til kurs i vår interne veileder (krever innlogging):
Ved påmelding til spesialistkurs velg betalingsform: Faktura, som adresseres til Nordlandssykehusets fakturamottak. Den enkelte psykolog trenger da ikke legge ut for kursavgiften. 

Fakturaadress​e:

Nordlandssykehuset HF
Din ref.: K. sted 8125 p.nr. 11002
Fakturamottak
Postboks 3233
7439 Trondheim
 
Refusjon av egne utlegg og diett etter statens regulativ, utbetales via reiseregning i Personalportalen snarest etter hjemkomst. Måltider som er inkludert i hotell/kursavgift skal trekkes fra i reiseregningen. Privat overnatting dekkes ikke. Velg alltid kostnadssted 8125 og prosjektnummer 11002. 
 
Reiseregning sendes (elektronisk) til godkjenning til  Anne Kristine Sørstrøm, Seksjon for kunnskapsbygging (8125).
Sist oppdatert 04.07.2024