To sykepleiere som rer opp seng

Helsearbeiderfaget

Lærlingene i helsearbeiderfaget får gradvis mer ansvar for de daglige gjøremålene sammen med de andre ansatte i enhetene, og går dermed delvis inn i den ordinære bemanningsplan.

Lærling i helsearbeiderfaget? Vi trenger deg!
Sist oppdatert 13.02.2024