Dame i ambulanse

Ambulansearbeiderfaget

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade

Søk deg som lærling i ambulansefaget - frist 15. februar 2024

Ambulanselærling jobber som personell 3 nesten hele første året. 4 første uker jobber du dagtid for å bli kjent med arbeidssted, rutiner og kollegaer. Deretter følger du din veileders turnus for tett og god oppfølging og veiledning.

Etter samtaler med leder, faglig leder, veileder og lærlingen selv, vurderes det om du kan starte som personell 2 etter vikarkurs på første året. Denne tiden er svært verdifull, og du blir raskt veldig selvstendig. Du vil jobbe med flere kollegaer, og vil derfor også se flere løsninger i oppdragsløsning.
 
To ambulansearbeidere og pasient på båre

 

Som lærling i ambulanseavdelingen skal du utvikle deg som yrkesutøver til å utføre akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter. Du skal bidra til at lokalsamfunnet har beredskap ved akutt sykdom, forverring av kronisk sykdom, ulykker og katastrofer. Du skal utvikle gode evner til godt tverrfaglig samarbeid og arbeide selvstendig under tidspress og vanskelige forhold. Du skal kunne ivareta sikkerheten og pasientenes vitale funksjoner under ambulanseoppdrag. Videre skal lærlingetiden gjøre deg i stand til å arbeide i tverrfaglige akuttmedisinske og operative team, og samarbeide med akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Vi tilbyr

  • 2 års læretid
  • Utdanning med varierte, spennende og utfordrende oppgaver under veiledning
  • Ta del i et tverrfaglig miljø
  • Gode kollegaer og et trivelig arbeidsmiljø
  • Praksis ved andre avdelinger
  • Kurs og fagdager
  • Sterke og tverrfaglige miljøer
  • Moderne utstyr
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler

Om ambulanseavdelingen

Ambulanseavdelingen er en del av Prehospital klinikk som er delt inn i fire ulike avdelinger: Portøravdelingen, Akuttmottaket/Observasjonsposten, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og avdeling for bilambulansetjenesten.

Ambulanseavdelingen er lokalisert i Lofoten, Vesterålen og Salten, fordelt på seks områder med 20 ambulansestasjoner. Klinikken har også det medisinskfaglige ansvaret for sykehusets luftambulansetjeneste. ​

Sist oppdatert 27.02.2024