Hvilket RegUt er fagkontakt for din spesialitet?

De regionale utdanningssentrene er opprettet av de regionale helseforetakene for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i spesialistutdanning av leger i spesialisthelsetjenesten.

​Ansvaret for å planlegge nasjonalt anbefalte kurs, og følge opp endringsprosesser i Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter og læringsmål for de ulike spesialitetene, er fordelt mellom de regionale utdanningssentrene.


Bord


Les mer om de ulike fagkontaktene og RegUt`ene her​ 

Sist oppdatert 11.06.2021