Gruppeveiledning på tvers av fagene gir god LIS-utdanning

Nordlandssykehuset har kommet langt i gjennomføringen av gruppeveiledning for LIS. Erfaringene er gode med grupper på tvers av fagfelt, det gir økt samhold og tilbyr et trygt sted å reflektere over ulike problemstillinger i klinisk praksis.

Kristin Slåtsve, utdanningskoordinerende overlege
Publisert 07.03.2023
F.v. Ida J. Hansen, Muhadisa Habibii og Nivetha Nantharuban

F.v. LIS1-legene Ida J. Hansen, Muhadisa Habibii og Nivetha Nantharuban. Foto: Helen K. Langfors Åsli

​Helt siden 2017 har leger i spesialisering (LIS) del 1 i Nordlandssykehuset hatt tilbud om månedlig gruppeveiledning. I 2020 fikk også LIS 2 og 3 tilbud om gruppeveiledning, og første veiledningsgruppe for LIS2/3 hadde sitt første møte i november 2020. Etter det har vi i Nordlandssykehuset gjennomført over 150 gruppeveiledningsmøter for leger i spesialisering!

Sammensatte grupper

​I spesialistforskriften for utdanning av leger, er ansvaret for LIS-utdanningen lagt til helseforetakene. Utdanningen er kompetansebasert, og alle fag har sine nasjonale forskriftsfestede læringsmål. I tillegg har alle leger i spesialisering, i alle fag, en felles kompetansemodul (FKM). Læringsmålene i FKM omhandler bl.a. tema som etikk, lovverk, kunnskapshåndtering, kommunikasjon og pasient- og pårørendeopplæring. Gruppeveiledning er anbefalt læringsaktivitet for læringsmål som ligger i FKM. Med dette har veiledning av leger i spesialisering fått en mer framtredende rolle i utdanningen. 

Nordlandssykehuset, med Lasse Djerv i spissen som utdanningskoordinerende overlege, skjønte tidlig at det ville kreve mye planlegging og forberedelse å tilby og gjennomføre gruppeveiledning for alle LIS 1, og etter hvert også for LIS 2 og 3. Vi startet med gruppeveiledning for LIS 1 i 2017. Da vi innførte gruppeveiledning for LIS2/3 i 2020, ønsket vi at gruppene skulle settes sammen på tvers av fagene. Med det vil for eksempel leger i utdanning i psykiatri, ortopedi, anestesi, øre-nese-halssykdommer, barnesykdommer og indremedisin møtes i samme gruppe. Hver veiledningsgruppe ledes av to veiledere som er overleger i sitt fag. 

Trygg møteplass for refleks​jon

​I gruppeveiledning kan LIS reflektere over tema knyttet til klinisk praksis sammen med andre kollegaer. Refleksjonene har særlig utgangspunkt i læringsmålene i FKM. Vi har taushetsplikt innad i gruppa, og det er viktig for alle at gruppa skal være en trygg møteplass. 

Vi erfarer at det kan komme mye godt ut av at LIS fra ulike fag møtes i samme gruppe. Å reflektere sammen rundt klinisk praksis gir den enkelte lege mulighet til å dele egne erfaringer. LIS blir kjent med hverandre på tvers av avdelingene og klinikkene og får innblikk i hverandres arbeidsoppgaver, utfordringer og problemstillinger. Alle LIS tilhører «sin» gruppe som de følger alle år de deltar i gruppeveiledning. Det er viktig å understreke at veiledning i gruppe er et supplement til individuell veiledning, som alle leger i spesialisering skal ha regelmessig. 

Det har vært viktig for oss å rekruttere en gruppe av gruppeveiledere – overleger som er motiverte og dedikerte for oppgaven. Veilederne kommer fra ulike fag, som anestesi, barnemedisin, psykiatri, indremedisin og ortopedi.

Gode tilbakemeldinger​​

I Bodø har vi nå to veiledningsgrupper for LIS 1 og ni veiledningsgrupper for LIS 2/3. Alle LIS 1 har tilbud om 11 gruppeveiledningsmøter i løpet av sykehusåret, og de må møte på minimum seks av disse møtene. LIS 2/3 har tilbud om seks møter pr år, og må møte på minimum fire av disse. 

Vårt håp og mål er at gruppeveiledning skal gi effektiv læring, hjelpe legene til bedre problemløsning, åpne for flere perspektiver og gi mulighet for den enkelte til å korrigere feil og se andre måter å håndtere situasjoner og egne følelser på. 

Tilbakemeldingene på gruppeveiledning fra LIS 1 har generelt vært gode. Vi erfarer at det å følge sammen gruppe over et helt år, der alle er i samme situasjon - som nyansatte LIS 1, gir viktig samhold og en følelse av felles utfordringer. Tilbakemeldingene fra LIS 2/3 har vært mer varierte, men enkelte har klart uttrykt at de setter stor pris på å kunne reflektere over klinisk praksis og vanskelige og utfordrende tema sammen med andre.

Vi i Nordlandssykehuset har kommet langt i gjennomføringen av gruppeveiledning sammenlignet med andre helseforetak i landet. Vi ønsker å fortsette med gruppeveiledning som nå, dog med små justeringer. Vi er opptatt av tilbakemeldingene fra LIS og lytter til disse. Det er tross alt god LIS-utdanning vi er mest opptatt av!

​​

Leger i spesialisering

Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for vårt foretak. Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.
Informasjon om LIS-utdanningen ved Nordlandssykehuset
LIS på bibliotek