Fagavtaler

Med fagavtale menes avtale mellom to foretak eller mellom foretak og avtalespesialist/privat behandlingsinstitusjon/ ideell organisasjon, om oppnåelse av læringsmål.

Avtalen spesifiserer hvilke læringsmål og på hvilken læringsarena spesialiseringsperioden skal gjennomføres, og normert tid for dette. Fagavtalene inneholder også estimert kapasitet for å få spesialiseringsperioder. 
 
 

Læringsmål

003,008

 

Læringsarena: Bodø kommune 

Nærmere spesifisert enhet: Bodø legevakt, inkludert overgrepsmottak

Normert tid: ca 1 uke

Estimert årlig antall LIS: 1

Læringsmål

035, 077, 078, 079, 080, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 097, 098, 099, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116  

Læringsarena:  Rikshospitalet og Ullevål  

Nærmere spesifisert enhet:  Anestesiavdelingen  

Normert tid: 18 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,3

 

Læringsarena: St. Olav,Trondheim  

Nærmere spesifisert enhet:  Anestesiavdelingen  

Normert tid: 21 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,5

 

Læringsarena: UNN Tromsø    

Nærmere spesifisert enhet:  Anestesiavdelingen  

Normert tid: 18 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 1

Læringsarena: Nordlandssykehuset HF

- Alle læringsmål kan gjennomføres ved Nordlandssykehuset HF

 

Per tiden har vi fagavtale med AHUS, OUS, St.Olav og UNN

Avtale med AHUS:

Læringsmål

004, 013, 014, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 025, 039, 077, 080, 089, 090, 091, 092, 095, 097, 101, 103, 104, 106, 107, 119, 122, 131, 133, 139, 140, 144, 157, 159

 

Læringsarena: Akershus universitetssykehus

Nærmere spesifisert enhet: Barne- og ungdomsklinikken

Normert tid: 18 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,2

 

Læringsarena: Rikshospitalet og Ullevål  

Nærmere spesifisert enhet: Barne- og ungdomsklinikken  

Normert tid: 18 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 1

 

Læringsarena: St.Olavs, Trondheim

Nærmere spesifisert enhet: Barneavdeling

Normert tid: 18 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,5

 

Læringsarena: UNN Tromsø

Nærmere spesifisert enhet: Barne- og ungdomsklinikken

Normert tid: 18 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 1

Per tiden har vi fagavtale med UNN

Læringsmål

004, 006, 017, 022, 026, 036, 037, 038, 0,41, 042, 044, 045, 049, 053, 056, 064, 067, 074, 075, 076, 077, 078, 111, 112, 115, 116, 128, 130, 133,  

Læringsarena: UNN Tromsø

Nærmere spesifisert enhet: 12 mnd ved Enhet for blodsykdommer og 6 mnd ved Kreftavdelingen

Normert tid: 18 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,5

Per tiden har vi fagavtale med OUS, St.Olav og UNN

Læringsmål

039, 043, 056, 059, 060, 062, 063, 080, 082, 083  

 

Læringsarena: Rikshospitalet og Ullevål

Nærmere spesifisert enhet:  Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi  

Normert tid: 12 mnd. 

Estimert årlig antall LIS: 0,2

 

Læringsarena: St. Olav Trondheim 

Nærmere spesifisert enhet:  Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi  

Normert tid: 12 mnd. 

Estimert årlig antall LIS: 0,3

 

Læringsarena: UNN, Tromsø 

Nærmere spesifisert enhet:  Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi  

Normert tid: 12 mnd. 

Estimert årlig antall LIS: 0,4

Per tiden har vi fagavtale med UNN og Valnesfjord helsesportsenter

Læringsmål

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 014, 015, 019, 020, 021, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 038, 039, 040, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 073, 074, 075, 076, 077, 079,  082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 107  

Læringsarena: UNN Tromsø

Nærmere spesifisert enhet: Rehabliterings-avdelingen

Normert tid: 24 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,4

 

Læringsmål

075, 078, 102  

Læringsarena:  Valnesfjord Helsesportsenter  

Normert tid: 3 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,5

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Per tiden har vi fagavtale med AHUS, OUS, St.Olav og UNN

 

Læringsmål

004, 008, 014, 046, 051, 068, 074, 077, 094, 102, 107,111, 112, 116, 117, 118

 

Læringsarena: AHUS HF

Nærmere spesifisert enhet: Kvinneklinikken

Normert tid: 18 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,25

 

Læringsarena: Rikshospitalet og Ullevål

Nærmere spesifisert enhet: Kvinneklinikken

Normert tid: 18 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,5

 

Læringsarena: St.Olav Trondheim

Nærmere spesifisert enhet: Kvinneklinikken

Normert tid: 18 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,5

 

Læringsarena: UNN Tromsø

Nærmere spesifisert enhet: Kvinneklinikken

Normert tid: 24 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,5

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsarena: Nordlandssykehuset HF

- Alle læringsmål kan gjennomføres ved Nordlandssykehuset HF

Per tiden har vi fagavtale med OUS, St.Olav og UNN

Læringsmål

004, 009, 010, 014, 019, 021, 023, 024, 025, 035, 046, 056

 

Læringsarena: St. Olav Trondheim

Nærmere spesifisert enhet: Hjertemedisinskavdeling

Normert tid: 24mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,3

 

Læringsarena: St. Olav Trondheim

Nærmere spesifisert enhet: Hjertemedisinskavdeling

Normert tid: 24mnd.

Estimert årlig antall LIS: 0,5

 

Læringsarena: UNN Tromsø

Nærmere spesifisert enhet: Hjertemedisinskavdeling

Normert tid: 18 mnd.

Estimert årlig antall LIS: 1

Læringsarena: Nordlandssykehuset HF

- Alle læringsmål kan gjennomføres ved Nordlandssykehuset HF

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Læringsmål

xx

 

Læringsarena: xx

Nærmere spesifisert enhet: xx

Normert tid: xx

Estimert årlig antall LIS: x

Sist oppdatert 23.07.2024