Lederutvikling

Lederutvikling er et nasjonalt/regionalt program – også kalt "veien til ledelse".

Målgruppen er ansatte som ønsker å finne ut om ledelse er noe for dem. For oss som foretak handler det blant annet om å identifisere og utvikle talenter – slik at man har et tilfang av interne søkere som er forberedt til å søke ledige lederstillinger.
 
Programmet tar kandidatene gjennom et forløp på åtte måneder hvor de får informasjon, teori innen ledelse og muligheter til å trene på lederoppgaver. I Nordlandssykehuset har vi siden 2016 gjennomført programmet tre ganger og 44 kandidater har fullført. Av dem er nå mer enn halvparten i ulike lederstillinger.

Tilbudet til l​​edere som leder med​arbeidere 

Lederprogram for ledere som leder medarbeidere slik som enhetsledere og ass. enhetsledere og seksjonsledere.
 
For disse er det tre obligatoriske opplæringer:
Kompetanseplan NLSH-alle ledere, i kompetanseportalen (Personalportalen) har til sammen 31 kompetansekrav som alle ledere i Nordlandssykehuset skal fullføre innen tre måneder etter oppstart i lederstilling.
 
HMS-grunnkurs med varighet på til sammen fem arbeidsdager skal gjennomføres i løpet av første året i lederstilling. Programansvaret ligger i HR HMS-seksjonen
NLSH lederprogram med fire samlinger à 2 dager hver, samt arbeidsoppgaver mellom samlingene skal påbegynnes i løpet av første året i lederstilling. Programansvaret ligger hos HR-sjefen. 
 
I tillegg kommer opplæring og veiledning fra nærmeste leder og ulike temakurs i for eksempel GAT – turnus og arbeidstid, rekruttering, sykefraværsoppfølging, økonomi osv.
 
Det er også enhetsledere som ønsker å ta formell utdanning og deltar i ulike studier eller masterprogram.

Tilbud til ledere som le​d​er ledere 

Lederprogram for ledere som leder ledere (i seksjon og avdeling) som leder deler av organisasjonen (klinikk, stab, senter).
 
Nasjonal ledelsesutvikling har over en årrekke gjennomført Nasjonalt topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten. Programmet er når revidert og gjennomføres fra høsten 2021 i regi av BI. Målgruppen i nytt program er toppledere i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.
 
Masterprogram (over to år) i helseledelse gjennomføres ved Nord Universitet. Nordlandssykehuset har med fire kandidater i hvert kull.
 
Har du spørsmål til lederutvikling ved Nordlandssykehuset? Ta kontakt!
 

Gry Mette Dahl

Organisasjonsrådgiver

gry.mette.dahl@nordlandssykehuset.no
 
Kari HR-sjef

Kari Råstad

HR-sjef

Sist oppdatert 04.07.2024