Fagkurs

Tverrfaglig fagdag i Musikk og helse

Musikkterapi er et allsidig verktøy som har som mål å bedre psykisk og fysisk helse, og er et verktøy som kan tilpasses alle aldersgrupper, evnenivå og kliniske behov. Vi har inviterte inn noen av Norges fremste fagpersoner inn musikkterapi og ønsker alle interesserte ansatte velkommen til fagdag med både foredrag og musikalske innslag fra Trio v/ Arktisk filharmoni og Bodøs parkinsonskor PARKOR.

17.
oktober
2024
  1. 17. okt. 2024, 08:00 - 15:20
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 17. okt. 2024, 08:00 - 15:20

Hvor

Auditoriet 9. etasje (B09.034), Sentrum , Bodø

Påmelding

Frist for påmelding: 03. okt. 2024
Meld deg på!

Velkommen til fagdag dedikert utforskning av musikkterapi og musikkens innvirkning på helse! 


Flere av Norges mest erfarne fagpersoner innen musikkterapi vil fortelle og vise hvordan musikk brukes i kliniske settinger innen psykiatri og rus, barnemedisin, palliasjon, smertelindring, demens og andre nevrologiske lidelser.

  • Overlege Sveinung Skårseth ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Lofoten vil lede oss gjennom dagen

I løpet av fagdagen vil vi dykke ned i det fasinerende møtet mellom musikk og terapi og utforske hvordan musikken og sangens kraft kan bidra til å fremme helbredelse, trivsel og forbedret livskvalitet. 

Det unike med musikkterapi er at musikken fungerer som et medium som kan nå og engasjere mennesker både på et følelsesmessig og fysisk nivå, selv når verbalt språk eller andre kommunikasjonsformer er begrenset. Denne tilnærmingen gjør musikkterapi til et allsidig verktøy som kan tilpasses ulike aldersgrupper, evnenivåer og kliniske behov.

Nordlandssykehuset har ennå ikke dette tilbudet, men musikkterapi står høyt oppe på ønskelisten. Vi håper at vi kan se på denne konferansen som starten på at pasientene kan få glede av musikkterapeuters kunnskaper og ferdigheter i Nordlandssykehuset.

Fagdagen er gratis for ansatte i Nordlandssykehuset, samt studenter og elever.