Kompetanseutvikling for ansatte

Nordlandssykehuset gjennomfører årlig kartlegging av kompetansebehov. Kartleggingen omfatter alle ansatte innen alle fagområder.

Kompetansekartleggingen kan utløse for eksempel økonomisk støtte til videreutdanninger, fagbrev, eller utarbeidelse av interne faglige kurs, seminarer eller utdanningsprogram.

Individuelle søknader om støtte til aktuelle videreutdanning må gjøres i forbindelse med denne årlige kompetansekartleggingen. Alle søknader vurderes og prioriteres av egen klinikk/stabsleder og skal gjenspeile foretakets strategiske kompetanseplan og behov. Prosessen rundt årlig kompetansekartlegging og innvilgelse av økonomisk støtte administreres og behandles i foretakets Fagavdeling.​​

Det ligger mer detaljert informasjon om ordningen er på intranettsiden Pulsen.

Sist oppdatert 04.07.2024