Hospitanter

Har du som fagperson ønske om hospitering ved en eller flere av våre avdelinger? Da vil vi gjerne høre fra deg! 

Som hospitant må du beherske norsk eller skandinavisk språkform, muntlig og skriftlig, og vi trenger oversikt over fagfelt og ønsket tidsperiode for hospiteringen. 
 
OBS! Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke mottar hospiteringer i perioden 20. august – 20. mars. Dette fordi vi da har et stort antall studenter i praksis fra utdanningsinstitusjoner vi har avtale med.
 
Dersom du får innvilget hospitering ved Nordlandssykehuset må det foreligge helseattest for MRSA og tuberkulosescreening innen fire uker før hospiteringen starter. Skjema vil bli sendt ut til deg. Prøvesvar fra MRSA-screening i Norden vil være gyldig.
 

Ta kontakt med oss!

Sist oppdatert 03.07.2024