Bruker forbedringsmetodikk for å nå WHOs mål om hud-mot-hud kontakt på Nyfødtintensiv

Nytt kull starter høsten 2024

Kjersti og Elisabeth jobber på Nyfødtintensiv i Nordlandssykehuset Bodø. De er deltagere på Forbedringsutdanning Nord, og har et mål om å øke hud-mot-hud kontakt og nå WHOs mål. Er du også interessert i forbedring, men mangler metodikk og verktøy? Nytt kull starter høsten 2024.

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
Publisert 02.05.2024
Sykepleier med baby

Foto: GT

Kjersti Maria Nergaard ved Nyfødtintensiv ved Nordlandssykehuset Bodø.

Forbedringsutdanning Nord

Forbedringsutdanning Nord har oppstart av nytt kull september 2024. Her møter du kollegaer fra hele Helse Nord med felles interesse om å forbedre våre systemer og kvalitet i helsetjenesten. Formålet med utdanningen er å gi, sykehusansatte i alle ledd, kunnskap om hvordan de setter i gang, leder og gjennomfører forbedringsprosjekt som gir varig endring av tjenestene til det beste for pasienter, pårørende og medarbeidere. Utdanningen skal gjøre deltakerne i stand til å sette i gang og lede forbedringsarbeid, samt delta i den videre opplæringen i foretaket.

Utdanningen består av syv dager fordelt på tre samlinger over 8 måneder. I mellom samlingene jobber deltakeren med sitt forbedringsprosjekt. 

 

Samlinger i Bodø arrangeres på følgende datoer 2024:

  • 23. – 24. september 2024 (2 dager, Bodø)
  • 2. – 4. desember 2024 (3 dager, Bodø)
  • 17. – 18. mars 2025 (2 dager, Bodø)

 

Samlinger i Tromsø arrangeres på følgende datoer:

  • 25. – 26.september 2024 (2 dager, Tromsø)
  • 4. – 6. desember 2024 (3 dager, Tromsø)
  • 19. – 20. mars 2025 (2 dager, Tromsø)

 

Vil ha mer kengurutid

Kjersti Maria Nergaard og Elisabeth Bugge Anderssen ved Nyfødtintensiv i Bodø går for Forbedringsutdanning Nord kull 9 og jobber for å øke kengurutid til 9 timer per døgn. Kengurutid er den den tiden den nyfødte ligger hud-mot-hud på foreldrenes bryst, kun iført bleie og eventuelt lue.

Før de startet med forbedringsarbeidet har de kengurutid på ca. 5.5 timer per dag.

- Vi er fortsatt tidlig i prosessen, men har kartlagt en rekke tiltak. Blant annet har vi hatt opplæring på ansatte på kursdag, sier spesialsykepleier Elisabeth Bugge Andersen.

I tillegg har de spredt skriftlige påminnelser i avdelingen for å øke de ansattes bevissthet.

Videre forteller Elisabeth:

- Vi har skaffet og tatt i bruk tubetopper, som mødrene både kan bruke for å støtte barnet i kenguru, samt egne tubetopper til bruk ved pumping for å kunne pumpe «handsfree» og ikke måtte avbryte kengurutiden. Et tiltak som er underveis er en ny informasjonsbrosjyre som skal deles ut til alle pårørende i avdelingen, med informasjon om kengurutidens nytteverdi og avdelingens mål. Vi ønsker også å tilpasse rommene for å tilrettelegge bedre for kengurutid, samt utvide ferdighetstreningen vår til å inkludere prosedyrer når barnet er hud mot hud.

- Forbedringsutdanningen har vært positiv på mange måter. Vi har lært hvordan man jobber systematisk med forbedring, ved å bruke relativt enkle og morsomme teknikker og metoder. Samlingene har vært lærerike og givende. Vi har fått mange gode innspill fra medstudenter og kursholdere på prosjektet vårt, samt lært mye av å høre om andres. Sammen med veilederen vår og teamet vårt skal vi velge ut noen tiltak som vi skal prøve ut og vurdere effekten av (PDSA-sirkelen).

Forbedringsutdanning Nord kull 9 har siste samling i september og Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet ønsker Nyfødtintensiv Bodø lykke til med forbedringsarbeidet.

Påmelding er åpen til neste kull

Er dette noe deg? Meld i fra til din nærmeste leder.

Alle deltakere trenger godkjenning av sin klinikkleder. Dette er for å sørge for lederforankring i deltakelsen. Søknadsfrist for kull 10 er 1. juni 2024.

Ved spørsmål om utdannelsen, vennligst kontakt den regionale kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet på e-post: kontinuerligforbedring@nlsh.no