Status reservasjons-basert register

Overgang fra samtykkebasert til reservasjonsbasert register er nå formelt godkjent av Nordlandssykehuset som dataansvarlig.

Publisert 07.06.2024
Et tastatur med tastatur

I tillegg må det lages en teknisk kobling mellom NorSpis og Helsenorge.

Pasientene vil da måtte reservere seg på Helsenorge, i stedet for dagens praksis med skriftlig samtykke.

Før denne koblingen kan lages, må  NorSpis sin tekniske plattform oppgraderes, noe som nærmer seg.

Vi har ikke fått en konkret dato for når reservasjonsløsningen vil være klar til bruk, men vi kommer tilbake med mer informasjon da.