Ny årsrapport på trappene

Den 15. juni publiseres NorSpis sin årsrapport for 2023

Publisert 07.06.2024
Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon

Årsrapporten for NorSpis vil inneholde informasjon om fjordårets behandlingsresultater, forbedringstiltak, datakvalitet og videre planer for NorSpis. 

Etter publisering kan rapporten leses på  vår nettside NorSpis.no eller på nettsiden for

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre