NorSpis-data benyttes i forskning

To forskningsprosjekter har søkt om data fra NorSpis.

Publisert 07.06.2024
Sjøkart

Det ene forskningsprosjektet ser på behandlings-resultater for pasienter i aldersgruppa 13-23 år, ved Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad.

Formålet med prosjektet er å vise hvordan en kan beskrive kvaliteten av behandlingen ved en enhet ved å bruke data fra NorSpis.

I dette prosjektet vil opplysninger fra Capio sammenliknes med opplysninger fra de andre enhetene som har rapportert data fra pasienter i samme alders-gruppe, til NorSpis.

NorSpis har også mottatt en søknad om data til prosjektet «Sammenhengen mellom pasienttilfredshet og klinisk bedring i behandling av spise-forstyrrelser», som skal gjennomføres som en hovedoppgave i psykologistudiet.