NorSpis sine kvalitetsindikatorer

NorSpis har til sammen 10 kvalitetsindikatorer hvor målet er å vise status samt å være en kilde til stadig forbedringsarbeid ute i de ulike enhetene, og vi vil beskrive disse nærmere her:

Publisert 07.06.2024
Vanndråper på et blad
  1. Endring i spiseforstyrrelsessymptomer: Andelen pasienter (forløp) som opplever en bedring i spise-forstyrrelsessymptomer fra behandlingsstart til behandlingsslutt, målt ved hjelp av globalskåren i skjemaet EDE-Q 6.0
  2. Endring i funksjon i dagliglivet: Andelen pasienter (forløp) som opplever en bedring i funksjon/ livskvalitet fra behandlingsstart til behandlingsslutt, målt ved hjelp av globalskåren i skjemaet CIA 3.0
  3. Endret undervekts-status: Andelen pasienter som er undervektige (BMI<18,5) ved behandlingsstart, som har oppnådd BMI 18,5 ved behandlingsslutt.
  4. Pasientvurdert bedring (utfall) av behandlingen: Andelen pasienter (forløp) som har svart Klar bedring eller Ikke noe problem lenger i skjemaet Pasienttilfredshet.
  5. Involvering av familie/venner i behandlingen – barn og unge: Andelen pasienter som i skjemaet Pasient-tilfredshet opplyser at familie og/eller venner ble involvert i behandlingen.
  6. Involvering av familie/venner i behandlingen, voksne: Andelen pas. som i skjemaet Pasienttilfredshet opplyser at familie og/eller venner ble involvert i behandlingen, av pasientene som ønsket involvering.
  7. Blodprøver ved undervekt: Andelen undervektige pasienter (BMI < 18,5) ved start, der det er tatt blodprøver ved start.
  8. Blodprøver ved oppkast: Andelen pasienter med alvorlig eller ekstremt oppkast ved start (på bakgrunn av selvrapport i EDE-Q og kriterier i DSM-5), der det er tatt blodprøver ved start.
  9. Beintetthetsmåling – voksne: Andelen voksne (alder ≥ 18 år) som er undervektige (< 18,5) ved start, der det ved start eller slutt oppgis at det er gjort en beintetthetsmåling i løpet av det siste året.
  10. Beintetthetsmåling – barn og unge: Andelen barn/unge (alder < 18 år) som er undervektige (BMI < 18,5) ved start, der det ved start eller slutt oppgis at det er gjort en beintetthetsmåling i løpet av det siste året.