Importløsning fra CheckWare

NorSpis ble i desember 2023 klar til å ta imot data fra CheckWare.

Publisert 05.06.2024
Diagram

I februar 2024 ble det påbegynt en pilot ved det regionale senteret for spiseforstyrrelser ved Oslo  universitetssykehus, men piloten kan ikke sluttføres før Sykehuspartner i Helse Sør-Øst har gjort en egen teknisk risikoanalyse av importløsningen (Delta-ROS).

I de øvrige helseregionene pågår det også avklaringer om delta-ROS.

En kan likevel ta i bruk NorSpis sine kartleggings-planer (skjemapakkene) i CheckWare.

På denne måten kan enhetene gå i gang med datainnsamlingen, disse dataene kan eksporteres i ettertid når løsningen er klar til bruk.

Flere helseforetak er godt i gang med å planlegge og/eller installere løsningen, og det er flott!

vi oppfordrer alle helseforetak som ønsker den nye funksjonaliteten, om å ta kontakt med CheckWare for bestilling og installasjonsveiledning. 

Før innrapporteringen via CheckWare starter, er det nødvendig å ta en obligatorisk opplæring i regi av NorSpis. I tillegg anbefaler vi å gå gjennom brukerveiledningen. Opplæringen kan tas individuelt på egen maskin, eller ta kontakt med NorSpis for å avtale felles opplæring. Dette gjelder også behandlingsenheter som rapporterer fra før. 

For en best mulig oppstart, oppfordrer vi i tillegg til å ta kontakt for å avtale et oppstarts– og informasjonsmøte med oss i NorSpis. 

På nettsida vår finnes mer informasjon om hvordan praktisk gå fram for å komme i gang.  

Registeradministrasjonen står klar for å hjelpe dere. 

Kontakt oss på e-post norspis@nordlandssykehuset.no

 

En mann og kvinne med briller
Vi hjelper deg gjerne!