Tre regionale funksjoner tilknyttes spesialpsykiatrisk avdeling i NLSH

Nordlandssykehuset har fått i oppdrag å etablere et regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse.

Publisert 13.10.2016
Tre regionale funksjoner tilknyttes spesialpsykiatrisk avdeling i NLSH
Beate Brinchmann, psykologspesialist og leder KAPH (t.v), Janne Sund og Hedda Soløy-Nilsen, begge overleger ved Enhet for psykoser og Knut Kjerpeseth overlege og avdelingsleder ved Spesialpsykiatrisk avdeling, psykisk helse og rusklinikk.

Nordlandssykehuset har de siste ti årene jobbet godt med å inkludere mennesker med alvorlig psykiske lidelser i arbeidslivet. Blant annet prosjektet "Kom i jobb" kan vise til gode resultater.

- Etablering av et regionalt kompetansesenter gjør det mulig for oss å utvikle miljøet videre, blant annet med forskning, formidling og opplæring, sier leder for (kaph) kompetansesenteret, psykologspesialist Beate Brinchmann.

Enhet for psykoser blir regional behandlingstjeneste

Helse Nord RHF har også besluttet at regional behandlingstjeneste for psykoselidelse tilknyttes Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset.

Fagavdelingen i Helse Nord RHF vurderer at det er behov for et slikt spesialisert behandlingstilbud i Helse Nord. Et regionalt behandlingstilbud vil gi pasienter utredning og oppstart av behandling for de mest alvorlige og komplekse tilfellene og derav være et viktig supplement til behandling og oppfølging ved DPS-ene.

PIT

Psykiatrisk innsatsteam (PIT) ved Nordlandssykehuset har en regional funksjon overfor personer med samtidig psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser, men har til nå vært uten et eget døgntilbud.

Nå har Helse Nord vedtatt etablering av to døgnplasser for pasienter med psykisk utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse.