Nytt stort forskningsprosjekt ved Nordlandssykehuset

Fredag 16. november tildelte Norges forskningsråd midler til seks nye prosjekter i HELSEVEL-programmet. Fem av prosjektene har tilhørighet i Oslo og Bergen mens det sjette prosjektet, «We know Individual Placement and Support (IPS) works in clinical trials. Can it improve outcomes for patients in the real world?», ble tildelt forskere ved Nordlandssykehuset HF. Prosjektet mottar støtte i størrelsesorden 15 millioner – endelig sum er ennå ikke bekreftet fra Forskningsrådets side.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 30.11.2017
Sist oppdatert 05.12.2017
Beate Brinchmann
Viktig tildeling
- Denne tildelingen er svært viktig, og innebærer naturlig nok en betydelig styrking av vårt arbeid, sier en begeistret Beate Brinchmann, leder Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse (KAPH).

Arbeid og psykisk helse i Nord-Norge
- KAPH jobber med å hjelpe mennesker med alvorlige psykiske lidelser inn i arbeidsmarkedet. De aller fleste med alvorlige psykiske lidelser blir uføretrygdet i forholdsvis ung alder. Nyere forskning viser at mange av disse faktisk kan klare å få og beholde vanlige jobber om de får god oppfølging etter ny metode som fortsatt ikke er i bruk de fleste steder, sier hun.

- Metoden kalles Individuell jobbstøtte (IPS), og handler i korte trekk om at pasienten får tilbud om hjelp til å skaffe seg en jobb allerede mens behandlingen pågår. IPS tilbys som en integrert del av den øvrige behandlingen. I dette forskningsprosjektet vil vi implementere IPS-metoden i helsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark i stor skala og undersøke om dette vil øke sysselsettingen i denne sårbare gruppen, sier Brinchmann.

Regionalt og internasjonalt samarbeid
Prosjektet ledes fra KAPH og er et samarbeid mellom NAV og Helse Nord RHF, og involverer også samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helse Bergen HF, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø. Forskere fra London School of Economics and Political Science, University of New South Wales i Australia, University of Melbourne i Australia, og South West London & St Georges Mental Health NHS i England deltar også i prosjektet. - Tildelingen vil komme til svært god nytte, avslutter Brinchmann.

Tove Klæboe Nilsen i Helse Nord er svært glad for denne tildelingen:

- Dette er svært positivt for det aktuelle fagmiljøet, som vi samarbeider nært med. I tillegg er det alltid positivt når forskningsmiljøer i vår region når opp i nasjonale tildelinger av forskningsmidler, sier Klæboe Nilsen.

Viktig for Nordlandssykehuset
-Denne tildelingen er viktig for hele Nordlandssykehuset, og ikke bare det forskermiljøet som nå har nådd opp i den nasjonale konkurransen, sier seksjonsleder for forskning Petter Román Øien.

- Det er et mål for oss å nå opp i nasjonal og internasjonal sammenheng i økende grad med tanke på forskningsfinansiering til våre prosjekter, og i den forbindelse har tildelingen fra HELSEVEL en svært motiverende effekt! Vi er svært glade og stolte på vegne av Beate Brinchmann og prosjektleder Arnstein Mykletun, og ser tildelingen som nok en bekreftelse på at forskningen vår holder høyt nivå, avslutter Øien.