Ny vitenskapelig artikkel publisert av IPSNOR

Artikkelen er en protokoll som beskriver bakgrunn og metode for en oversiktsartikkel om implementering av individuell jobbstøtte.

​Forskningsgruppen i IPSNOR er godt i gang med forskningen og gruppens første artikkel er nå publisert. Det er en «online first» publikasjon i tidsskriftet JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports.

Les artikkelen her: Approaches to implementing individual placement​

Sist oppdatert 13.03.2023