Ny studie: Flertallet av unge som får innvilget uføretrygd har lite eller ingen erfaring fra arbeidslivet

Stipendiat I IPSNOR, Sina Wittlund, har sammen med kolleger publisert en studie som viser at mer enn 65 prosent av de unge som får uføretrygd, uføretrygdes på grunn av psykiske lidelser.

Studien benytter registerdata for å følges to store befolkningskohorter av unge mottakere av uføretrygd. Ved hjelp av sekvensanalyse identifiseres deres vanligste forløp innen utdanning, arbeidsliv og i velferdssystemet.

Mer enn 65% av de unge som får uføretrygd, uføretrygdes på grunn av psykiske lidelser. Flertallet av disse har lite eller ingen tidligere arbeidserfaring før uføretrygd innvilges.

Dette betyr at generelle tiltak på arbeidsplassen vil ha liten innvirkning for å forhindre at unge med psykiske lidelser blir uføretrygdet. Dette er viktige signaler til politikere for å vektlegge aktive tiltak som eksempelvis Individuell jobbstøtte (IPS) for å hjelpe unge med psykiske lidelser og lite arbeidserfaring i å finne seg jobb.


Sist oppdatert 13.03.2023