Ny forskningsartikkel om implementering av IPS publisert

Studien gir en bedre forståelse i hva som skjer tidlig i implementeringsfasen av IPS sett fra jobbspesialisters perspektiv, og baserer seg på fokusgruppeintervju av totalt 45 jobbspesialister i Nord-Norge.

​Les studien «Implementing individual placement and support (IPS): the experiences of employment specialists in the early implementation phase of IPS in Northern Norway. The IPSNOR study»

​Bak studien står:
Cathrine Moe, Beate Brinchmann, Line Rasmussen, Oda Lekve Brandseth, David McDaid, Eóin Killackey, Miles Rinaldi, Marit Borg & Arnstein Mykletun.


Sist oppdatert 13.03.2023