Nord-Norge opplever stor turnover blant IPS jobbspesialister

Ny studie viser at det er en del høyere turnover blant jobbspesialister i Nord-Norge enn det vanligvis er på andre jobber i samme sektor.

Dette er den første artikkelen som ser på spesifike grunner og faktorer på hvorfor dette skjer, noe som ikke har blitt satt lys på før.

Noen av grunnene handlet mye om hvor fornøyd jobbspesialister var med både ledelse, arbeidsoppgaver og generellt trivsel i jobben. Konklusjonen var delvis at lederforankring, tilstrekkelig opplæring og god kommunikasjon mellom leder og jobbspesialist var en stor faktor om hvor lenge folk ble i jobben.


Sist oppdatert 13.03.2023