Kan arbeid være godt for helsa?

I samarbeid med Nord Universitet inviterer Nordlandssykehuset og regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse til to spennende timer om jobbens betydning.

Publisert 19.09.2017
Kan man bli friskere av å jobbe?format=webp&

Norge har verdens høyeste sykefravær og mange uføre. Er helsen vår blitt dårligere - og er arbeid egentlig bra for helsa?

I Norge øker andelen uføretrygdede med bakgrunn i psykiske lidelser. Mange av disse er unge mennesker under 40 år. Ved hjelp av riktig støtte, som for eksempel IPS - individuell jobbstøtte, kunne flere av dem ha funnet seg ordinært arbeid.

I 2013 startet vi opp et pilotprosjekt i Bodø bygd på denne metoden, og siden oppstarten har om lag 50 prosent av de som har fått tilbud om individuell jobbstøtte har funnet seg vanlig lønnet arbeid. Prosjektet er et samarbeid mellom Nordlandssykehuset, Bodø kommune, NAV Bodø og NAV Nordland.

Leder av prosjektet Beate Brinchmann og jobbspesialist og metodeveileder Leif-Ole Arntzen kommer for å fortelle om sine erfaringer med prosjektet og metoden.

Se mer på vår facebookside eller på sidene til forskningsdagene 2017.