IPSNOR på Arendalsuka 2017

Blant om lag 200 stands hadde Nordlandssykehuset ved Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse og NAV Nordland funnet sin plass i sentrum av Arendal under Arendalsuka.

Publisert 28.08.2017
Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet, og Lene Hellesvik Hansen, Nav Nordland.
Helsedirektør Bjørn Guldvog i samtale med Lene Hellesvik Hansen, NAV Nordland på IPSNOR sin stand under Arendalsuka 2017. (Foto: Helsedirektoratet)

​Arendalsuka er en årlig møteplass som skal bidra til engasjement og interesse for politikk og gir en fin mulighet for politikere, organisasjoner og næringsliv til å påvirke, bygge nettverk og å komme i kontakt med folk. Arendalsuka ble arrangert for sjette året på rad og øker også i år både når det gjelder antall arrangementer og arrangører. Totalt regner arrangøren med at over 70.000 besøkte sørlandsbyen under Arendalsuka.


IPSNOR (Individual Placement and Support Nord Norge) deltok fordi vi ønsket å møte organisasjoner og etater som vi allerede samarbeider med eller burde få snakket mer med. Det er også viktig å øke den generelle kunnskapen om IPS som kunnskapsbasert tilnærming, som er opptatt av og jobber med hva som påvirker menneskers deltakelse i arbeidslivet. Dersom vi skal redusere utenforskap og sosiale helseforskjeller, må helsetjenestene, skolen og NAV samarbeide mye bedre og det vil gjøre samarbeidet mer effektivt dersom styringssignalene og rapporteringsmålene fra departementene er like og samkjørte.

IPSNOR sin stand var godt besøkt. Mange var nysgjerrig på hva kompetansesenteret kunne fortelle. Blant disse var helsedirektør Bjørn Guldvog. Onsdag fikk han høre Lene Hellesvik Hansen, Frank-Håvard Storvik og Leif-Ole Arntzen fra NAV Nordland og Nordlandssykehuset fortelle hvor viktig det er at NAV og helse jobber tett sammen for bedre å kunne bistå mennesker med psykiske lidelser ut i lønnet arbeid, gjerne ved bruk av IPS-tilnærmingen, som gir god samhandling mellom aktører og de beste resultater for arbeidsinkludering for denne gruppen.