IPSNOR og IPS Expert Group

Forskere, brukere og andre fagfolk på plass i Bergen 10. april

Lene H. Hansen
Publisert 17.04.2018
Fantastisk dag på Ulriken i Bergen med IPS Expert Group for planlegging av implementering og forskning på IPS

Forskning i Nord-Norge: IPSNOR

Tirsdag 10. april var en hektisk og energi fylt dag, med nasjonal og internasjonal kompetanse på IPS (individual Placement and Support), som møttes for å konkretisere innholdet i forskning på Individuell Jobbstøtte/IPS i Nord-Norge.

I november 2017 ble det klart at Norges Forskningsråd innvilget forskningssøknaden fra Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, Nordlandssykehuset HF (KAPH), som én av seks søknader valgt ut for finansiering, av totalt 72 søknader.  KAPH er innvilget 15 millioner kroner, over en 4-års periode (2008-2022), for å forske på:

Vi vet av 22 RCT studier (randomisert, kontrollert studie – randomisert, velge ut), at IPS er mer effektiv enn andre tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, for å komme i og beholde vanlig, lønnet arbeid. Hvordan kan vi vite at IPS forbedrer resultatene for pasienter i det virkelige liv?

Gjennom forskningen ønsker en å finne svar på hvordan man kan gå fra «bra forskning» til faktisk å få kunnskapen implementert eller gjennomført som et tilbud i samfunnet. Dette skal skje gjennom forskning på spredning og opp-skalering av IPS i Nord-Norge, som består av relativt små, befolkede områder.

Forskningen vil ha fire hoveddeler:

 1. Fra kunnskap om effekten til praktisk handling (efficasy – effectivness) Det er ikke nok å vite at IPS fungerer. Vi må også ha kunnskap om hvordan vi skal implementere IPS
 2. Helse-økonomisk innvirkning på implementering av IPS, sett i stort. Kostnader og verdi av endringer ved implementeringen av IPS
 3. Hva er utfordringene ved implementeringen av IPS? Barrierer, kontroverser, løsninger
 4. Hvordan lykkes som IPS jobbspesialist? Det er relativt høy «turnover» i denne gruppen. Se på insentiver, karrieremuligheter etc.

IPS Expert Group

Ekspertgruppen består av både ressurser fra praktisk IPS arbeid i Norge, representert ved de fire IPS Ressurssentrene; Østfold, Hadeland, Bergen og Bodø i tillegg til jobbspesialister og veiledere i IPS tjenesten i Nord-Norge og tjenestemottakere/arbeidssøkere og nasjonale og internasjonale forskere, ansvarlige for forskningen (etisk godkjenning, analyse av data, rapportering og publisering i forskningsjournaler). Det skal også ansettes 2-4 forskere i Rkaph og det er mulig for personer i praksisfeltet å knytte seg til fagnettverket, både på Master og PhD-nivå.

Partnere

IPSNOR har knyttet til seg nasjonale og internasjonale partnere i forskningssøknaden:

 • The University of New South Wales, Australia
 • The University of Melbourne, Australia
 • London School of Economics and Political Science, UK
 • South West London & St. Georg Metal, Health, NHS, London, UK
 • Folkehelseinstituttet
 • NAV Nordland v/Fylkesdirektør
 • NAV Troms v/Fylkesdirektør
 • NAV Finnmark v/Fylkesdirektør
 • Helse Nord RHF
 • Helse Bergen HF
 • Universitetet I Tromsø – Norges Arktiske Universitet
 • NAV Hadeland
 • NAV Hordaland
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet