IPS innføring i gang i Helseregion Nord

Regionalt kompetansesenteret for arbeid og psykisk helse skal bistå i innføring av Individuell jobbstøtte (IPS) i region Nord. En slik innføring vil vesentlig grad bedre helsetjenestens evne til også å hjelpe pasientene inn i arbeidslivet. Vi vet at å holde seg i aktivitet og komme seg i jobb er avgjørende, også for mennesker som sliter med rus eller psykiske problemer.

Publisert 19.03.2018

IPS innføring i gang i Helseregion Nord

Regionalt kompetansesenteret for arbeid og psykisk helse skal bistå i innføring av Individuell jobbstøtte (IPS) i region Nord. En slik innføring vil vesentlig grad bedre helsetjenestens evne til også å hjelpe pasientene inn i arbeidslivet. Vi vet at å holde seg i aktivitet og komme seg i jobb er avgjørende, også for mennesker som sliter med rus eller psykiske problemer.

Innføringen er særlig rettet mot DPS, kommunehelsetjeneste og NAV, men også enkelte sengeposter innen psykisk helse og rus tar i bruk metoden. Metoden er effektiv, men også krevende for nye enheter som vil jobbe på nye måter. Metoden krever blant annet at «arbeid» i større grad blir et selvstendig mål i all oppfølging. Innføring av IPS er en nasjonal satsning, og det finnes foreløpig en tilskuddsordning hos Helsedirektoratet for tjenester som ønsker å gå i gang.

Reise i Troms og Finnmark

Kompetansesenteret har i mars vært i Troms og Finnmark for å både informere om IPS som metode og om hvordan kompetansesenteret kan hjelpe lokale fagmiljø i innføringsprosessen. Med på turen var professor emeritus Arne Holte fra psykologisk institutt i UiO, og nestor innenfor forebyggende tiltak for en god psykisk helse.

Med både humor og alvor fortalte Holte om psykiske lidelser som samfunnsproblem. Hans viktigste poeng er det ikke nytter å satse alt på behandling – god forebygging er avgjørende. Det må jobbes systematisk med tiltak på flere nivå, og man må satse på barna og barnefamiliene. Slides fra foredraget ligger i vedleggene til saken.

Arbeid er den beste medisin

Kompetansesenteret har også knyttet til seg tidligere jobbsøkere som på en unik måte kan formidle til fagfolk hvor stor effekt fokus på arbeid kan ha i et behandlingsforløp. Simon Engelien, som deltok på denne turen, kunne fortelle hvordan det å få hjelp til å få seg arbeid hadde vært en «game changer» i hans liv.

- For noen å siden slet jeg med sosial angst, og var langt nede psykisk, fortalte Simon. På et tidspunkt var han så langt nede at han ønsket å ta sitt eget liv. Men Simon fikk kontakt med psykoseteamet i Bodø, og gjennom dem også tilbud om jobbstøtte.

- Nå har jeg fått meg fast jobb og leilighet, og føler jeg har livet på stell igjen, forteller ham. Simon ønsker nå å bidra til at andre skal få samme hjelp som han fikk.

Kompetansesenteret bidrar med opplæring og støtte i implementeringsprosessen til miljøer som starter og er i gang med IPS. Et av tiltakene er å bistå DPS og NAV å søke om midler hos Helsedirektoratet til å prøve ut IPS.

Klikke her for å laste ned PPT presentasjonen til Arne Holte