Inkludering - fra kunnskap til handling

Hva kan vi gjøre for dem som trenger ekstra bistand for å holde seg i arbeidslivet? Det er en av utfordringene som er skal diskuteres under inkluderingskompetansekonferansen på Gardermoen i høst. Diskusjoner omkring arbeidsinkludering er sentralt for Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, og flere tilknyttet senteret deltar.

Leif-Ole Arntzen
Publisert 08.09.2016
Sist oppdatert 09.09.2016
Bildet er fra fjorårets inkluderingskompetansekonferanse på Fornebu. (Foto: Arrangør)
Bildet er fra fjorårets inkluderingskompetansekonferanse på Fornebu. (Foto: Arrangør)

Tittelen på konferansen er «Fra kunnskap til handling». Både forskere og praksisutøvere vil bidra til å belyse spørsmålet om hvordan man i større grad kan ta etablert kunnskap i bruk, både i støtteapparatet og i arbeidslivet.

Ifølge programmet vil det i løpet av konferansen bli presentert ulike erfaringer, både fra Norge og internasjonalt, fra ulike forsøk og utprøvinger på arbeidsinkluderingsfeltet.

Konferansen går over to dager og åpnes av statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet mandag 19. september.

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering som står som arrangør av konferansen.