Felles avtale om individuell jobbstøtte

På tampen av fjoråret signerte Bodø kommune, NAV Bodø, NAV Nordland og Nordlandssykehuset en avtale om å bidra til tett og forpliktende samarbeid mellom kommune, spesialisthelsetjeneste, og NAV for å integrere og drifte individuell jobbstøtte (IPS).

Leif-Ole Arntzen
Publisert 09.01.2017
NAV, Bodø kommune og Nordlandssykehuset samarbeider.
Ivar Karlsen, NAV Bodø, Lene Hellesvik Hansen, NAV Nordland, Bjørnar Hansen, Nordlandssykehuset, og Ingunn Lie Mosti, Bodø kommune, signerte samarbeidsavtale om IPS i desember 2016.

​Avtalen kom i stand etter at de samme partene har vært involvert i et prosjektsamarbeid rundt individuell jobbstøtte siden 2013.

Målet med avtalen er blant annet å jobbe for å integrere arbeidsfokuset som en viktig del av utredning, behandling og rehabilitering, og å øke kunnskapen om psykisk helse i NAV.
Alle parter skal sørge for at de involverte enheter etterstreber høy kvalitet i henhold til IPS-kvalitetsskalaen for individuell jobbstøtte.

Per i dag har Nordlandssykehuset to ansatte knyttet til individuell jobbstøtte. Bodø kommune holder i disse dager på å ansette en person, og har ambisjoner om nok en stilling i 2018.

Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ivaretar et faglig overordnet tilsyn for IPS i Bodø.

Avtalen gjelder fra og med 01.01.2017.