- Vi må gjøre mer av det vi vet virker

Et av de viktigste hovedbudskapene fra Inkluderingskonferansen på Gardermoen 19. og 20. september er at vi må gjøre mer av det vi vet virker.

Leif-Ole Arntzen, jobbspesialist
Publisert 27.09.2016
Sist oppdatert 10.10.2016
En gruppe mennesker som sitter i et rom med en projektorskjerm
Fra Inkluderingskonferansen på Gardermoen 19. og 20. september 2016.

Statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet nevnte Bodøs IPS-prosjekt i sin åpningstale under konferansen. I samme forbindelse sa statsråden at: - Vi må gjøre mer av det som virker.

I begynnelsen av september var Hauglie i Bodø der hun blant annet fikk presentert IPS-prosjektet som Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse er ansvarlig for. Forskning viser at IPS virker, det bidrar til å flere med bistandsbehov ut i arbeid.

Hauglie fikk støtte fra Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektør i NAV, som i sitt innlegg la vekt på at NAV-ansatte må lære mer om arbeidslivet og hvordan støtte arbeidsgivere i sin jobb med arbeidsinkludering.

Seniorforsker Øystein Spjelkavik ved Arbeidsforskningsinstituttet gikk så langt i sitt innlegg med å si at det som er gjort i jobben med arbeidsinkludering, så langt, er godt dokumentert ikke virker, det har vært dyrt og det har truffet dårlig for de som trenger støtte ut i arbeidslivet.

- Dette vet vi fra flere OECD-rapporter. Og jeg vil gå så langt som å si at om vi har sluttet å jobbe som vi gjør nå, så vil det ikke ha noen innvirkning.

Spjelkavik understreket at vanlig arbeid med ordinær lønn er veien å gå. Og han dro inn et nytt uttrykk: naturlig bistand. Han sa at arbeidsgivere må bli bedre på å støtte arbeidstakere med bistandsbehov i jobb, og Spjelkavik mente at jobbspesialist-rollen er noe han vil kalle "unaturlig bistand".

- Vi må jobbe med å få opp kompetansen hos arbeidsgivere til naturlig støtte over tid til sine ansatte. Arbeidsgivere forstår ikke godt nok personer med store bistandsbehov.

Seniorforskeren sa også at jo lengre en person står i en praksisplass, desto lengre blir avstanden til ordinært arbeid. Spjelkavik gjentok at place and train er metoden å jobbe etter for å bistå flere ut i arbeid. Å gi mennesker med bistandsbehov tilbud om skjermet tiltak vil ikke føre dem nærmere arbeidslivet. Tvert imot.

Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt der også Nordlandssykehusets regionale kompetansesenter var representert. Konferansier Kåre Hagen ledet panelet gjennom spørsmål knyttet til spenninger i arbeidsinkluderingsfeltet, blant annet hvorfor helse i stor grad er fraværende i slike spørsmål.