Kliniske studier

En klinisk studie er utprøving av medisinsk utstyr, teknologi, legemidler, eller behandlings- eller rehabiliteringsmetoder på mennesker.

Hensikten med kliniske studier er å undersøke effekt og sikkerhet av en behandlings- eller rehabiliteringsmetode. 

Hva kan vi bistå med?

Nordlandssykehuset ønsker å legge til rette for både egne kliniske studier og studier i regi av andre. Målet er at flest mulig pasienter skal få tilbud om å  delta, noe som vil gi viktige bidrag i utviklingen av nye og bedre behandlingstilbud. Vi bistår med følgende:
  • Utvikling av studier
  • Oppstart (herunder blant annet avtaleinngåelse, økonomiavklaring, forankring, dokumentasjonskrav og andre viktige avklaringer)
  • Inkludering av pasienter
  • Analyser 
  • Koordinering med Forskningslaboratoriet

​Kontaktpersoner 

Petter Román Øien, petter.oien@nordlandssykehuset.no
Sist oppdatert 08.06.2023