Forskningsformidling

Forskningsrapporten er et strategisk informasjonstiltak hvis formål er å synliggjøre forskningen ved Nordlandssykehuset, både internt og eksternt. Rapporten distribueres til en rekke lokale, regionale og nasjonale instanser.

Forskningsrapporten utgis èn gang i året og presenterer ​ulike forskningsprosjekter i Nordlandssykehuset.

Ønsker du en papirversjon av rapporten, send forespørsel til forskning@nordlandssykehuset.no​

Forskningsdagene er en nasjonal forskningsfestival som går av stabelen i september hvert år. Norges forskningsråd har det overordnede arrangementsansvaret og står for nasjonal koordinering. Nord universitet er koordinator for Forskningsdagene i Nordland. Nordlandssykehuset er aktiv deltaker i det regionale nettverket som pla​nlegger og gjennomfører de årlige Forskningsdagene. Den nasjonale forskningsfestivalen er viktig for foretaket med tanke på å skape kunnskap og synlighet rundt den forskningen som bedrives i foretaket. Sist oppdatert 08.06.2021