VOKS - en samarbeidsgruppe for de som arbeider med voldsutsatte

VOKS er navnet på en ny samarbeidsgruppe for fagpersoner fra Nordlandssykehuset, Bodø kommune og Nordland politidistrikt. De har det til felles at de arbeider i overgrepsmottak, krisesenter, Alternativ til vold og politiet. VOKS er forkortelse for Vold, Overgrep, Kompetanse og Samarbeid.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 14.11.2019
Sist oppdatert 15.10.2021
VOKS – Vold, Overgrep, Kompetanse og Samarbeid

Medlemmene i VOKS. Fra venstre: Stine Arntzberg Nordland politidistrikt; Anne Mette Finsrud, Overgrepsmottaket; Silje Fredheim, Alternativ til vold; Hedda Soløy-Nilsen, Overgrepsmottaket/Nordlandssykehuset; Wanja Sæther, Krisesenteret og Tanja Lorvik, Nordland politidistrikt. Jørgen Bjørnsund, Bodø legevakt var ikke tilstede når bildet ble tatt.

Sammensatte behov

– Mange voldutsatte har behov for sammensatt hjelp fra flere instanser. Derfor er det viktig at vi kjenner hverandres fagfelt godt, sier Hedda Soløy-Nilsen, lege på Overgrepsmottaket og klinikksjef ved Psykisk helse og rus klinikken i Nordlandssykehuset.

– Målet er å lage et enda mer sømløst tilbud uavhengig av hva slags hjelp den enkelte trenger. Gjennom VOKS blir vi bedre kjent med hverandres fagfelt og kan gi bedre hjelp til de som trenger det.

Faglig utveksling

VOKS har regelmessige møter der nyheter på de ulike arbeidsfelt deles. Det kan gjelde lovendringer, forskning o.l.

– Vi planlegger også årlige fagdager for alt personell som jobber med mennesker som opplever vold og overgrep. På den måten får vi delt felles kunnskap med flere. Neste fagdag blir 28. januar der tema er ivaretakelse av hjelpepersonell, sier hun.

Nordlandssykehuset og Bodø kommune samarbeider fra før om overgrepsmottaket, som fra 2017 ble helseforetakets ansvar. Overgrepsmottaket driftes av spesialister og sykepleiere fra både Bodø kommune og Nordlandssykehuset.

– Etableringen av VOKS gjør at vi kan styrke samarbeidet med også de andre instansene som jobber med voldsutsatte, sier Soløy-Nilsen.

Kontaktinfo:

Hedda Soløy Nilsen, hedda.beate.soloy-nilsen@nordlandssykehuset.no

Wanja Sæther, wanja.saether@bodo.kommune.no

Bildetekst:
Medlemmene i VOKS. Fra venstre: Stine Arntzberg Nordland politidistrikt; Anne Mette Finsrud, Overgrepsmottaket; Silje Fredheim, Alternativ til vold; Hedda Soløy-Nilsen, Overgrepsmottaket/Nordlandssykehuset; Wanja Sæther, Krisesenteret og Tanja Lorvik, Nordland politidistrikt. 
Jørgen Bjørnsund, Bodø legevakt var ikke tilstede når bildet ble tatt.