Viktig informasjon vedr. oppfølging av røntgensvar

Bildediagnostisk avdeling minner om at ansvar for pasientens behandling og oppfølging ligger hos lege som har rekvirert undersøkelsen (fastlege eller spesialist) og som dermed konkluderer videre behandlingsforløp.

Line Horn Sivertsen , avdelingsleder, Bildediagnostisk avdeling
Publisert 10.01.2024
Illustrasjon av mann som ser på røntgenbilder

Dette er praksis som er utarbeidet for å sikre pasienten en kvalitetssikret oppfølging og i samsvar med vedtak i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) ved NLSH 10.12.2020.

Bildediagnostisk avdeling NLSH har den seneste tiden mottatt flere tilbakemeldinger fra fastleger som omhandler at radiolog skal henvise pasient videre til supplerende røntgenundersøkelser dersom funn under beskrivelse av rekvirert undersøkelse tilsier dette. Det henvises til tiltak 5 i regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024.

Ansvar for pasientens behandling og oppfølging ligger hos lege som har rekvirert undersøkelsen, herunder fastlege eller spesialist, som kan se røntgensvaret ut fra klinisk anamnese og dermed konkluderer et videre behandlingsforløp.

Inntil det foreligger beslutning som endrer dette vil avdelingen følge dagens rutine hvor radiolog anbefaler videre oppfølging, og hvor ansvar for bestilling /oppfølging av dette ligger hos rekvirerende lege.