Tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester

Regjeringen har besluttet at alle gravide skal få tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester. Opplæring og sertifisering av ansatte foregår frem til 1. mars 2022. Frem til da vil vi tilby alle UL, og NIPT på indikasjon, men i opplæringsøyemed.

Stine Andreasen, klinikkoverlege
Publisert 16.12.2021
Utstyrsbord med ultralyd, skjerm og seng


​​
Opplæring av ansatte startet 15. november. Etter planen skulle personellet være sertifisert pr 1. januar. Opplæringen har tatt lengre tid og vi kontinuerer opplæringsperioden frem til 1. mars.

Vi ber fastlegene rekruttere gravide i svangerskapsuke 11.0 - 13.6 til undersøkelser i opplæringsøyemed. Vi ønsker å få øve på flest mulig i denne perioden. Hensikten med opplæringen er å sikre god kompetanse hos personalet som skal gjøre undersøkelsen. 

Gravide som ønsker å delta henvises på ordinær måte. ​