Til alle rekvirenter av livmorhalsprøver

Viktig oppdatering i elektronisk rekvisisjon for Livmorhalsprogrammet. Endringen er spesielt relevant for identifisering av immunsupprimerte pasienter, som krever spesiell oppmerksomhet i vårt screeningprogram.

Ramona Johansen Maurseth, overlege, Diagnostikk klinikk
Publisert 27.06.2024
Sist oppdatert 28.06.2024
Diagram
Illustrasjon: colourbox.com

Vi ønsker å informere om en viktig endring i den elektroniske rekvisisjonen som er implementert for å forbedre kvaliteten på screening i Livmorhalsprogrammet. Denne endringen er spesielt relevant for identifisering av immunsupprimerte pasienter, som krever spesiell oppmerksomhet i vårt screeningprogram.

Hva er nytt?

Vi har lagt til et nytt avkrysningsfelt i den elektroniske rekvisisjonen: "Er pasienten immunsupprimert? (JA / NEI)". Dette feltet er satt til "Nei" som standardverdi, og vi ber dere om å endre dette til "Ja" for de pasientene det gjelder.

Hvorfor denne endringen?

Immunsupprimerte kvinner har en høyere risiko for å utvikle livmorhalskreft og krever derfor en mer frekvent screening. Ved å identifisere disse kvinnene mer nøyaktig kan vi tilby dem riktig oppfølging og behandling som anbefalt:

  • Immunkompetente kvinner (25-69 år): HPV-test hvert 5. år.
  • Immunsupprimerte kvinner: Co-testing (både celleprøve og HPV-test) hvert tredje år.

Eksempler på immunsupprimerte kvinner inkluderer de som er HIV-positive, kvinner på immunsuppressiv behandling etter organtransplantasjon, og de som mottar immunmodulerende/biologisk behandling for tilstander som reumatoid artritt, Mb Bechterew, Mb Crohn, ulcerøs colitt, og multippel sklerose.

Hvordan vil dette påvirke dere?

Ved å gjøre feltet synlig og enkelt å oppdatere, håper vi det blir lettere for dere å rapportere denne viktige informasjonen. Dette vil ikke bare støtte nøyaktigheten i tolkningen av prøveresultater men også sikre at alle kvinner får den oppfølgingen de trenger basert på deres individuelle helsetilstand.

Oppfordring til handling

Vi oppfordrer alle til å være oppmerksomme på dette nye feltet og sikre at det oppdateres nøyaktig. Vi ber også om at dere informerer alle relevante medarbeidere om denne endringen.

Vennligst ta kontakt med oss om dere har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon.

Patologiavdelingen, tlf. 75 57 83 67.